Malulen Emeklilik Şartları

Malulen Emeklilik Şartları

Malulen Emekli Olma Şartları Nelerdir ve Nereye Nasıl Müracaat Edilir?

Malulen Emeklilik Şartları Çalışma hayatının zorluklarının yanında çalışma ortamlarının gün geçtikçe güvensiz olması iş güvenliğinin hiçe sayılması ve bunun yanında sağlıksız çalışma koşullarının da etkisiyle çalışan vatandaşlarımızın iş kazaları sonucunda uzuv kaybına bağlı olarak birçok rahatsızlık yaşayabilmektedirler. Malulen Emeklilik Şartları içerisinde Bu rahatsızlıklar sonucunda kaybedilen uzuv oranına göre çeşitli sosyal güvenlik uygulamaları yapılmaktadır. Eğer iş kazası belirli bir oranda uzuv kaybına neden olmuşsa hem fabrikadan yüklü miktarda tazminat alınması hem de gerekli sosyal güvenlik kanunlarına göre rapor ve benzeri uygulamalardan faydalanmasıdır.

Malulen Emeklilik Şartları için SGK tarafından bu tarz bir iş kazası sonucunda uzuv kaybetme oranı %60 ve üzeri olma durumunda malulen emekliliği hak etmeyi gerektirmektedir. Malulen emeklilik için ilk olarak işi girildiği zaman malulen herhangi bir rahatsızlığın olmaması gerekmektedir. Yaşanacak maluliyetin iş girdikten sonra yaşanmış olması gerekir. Malulen emeklilik için özür oranları %40-59 arası, %60-79 arası veya %80 ve üzeri yaşanılmış olması gerekmektedir. Bu oranlara göre sigortalı prim gün sayıları değişmekte ve emeklilik yaşı ile birlikte gün sayılarının da değişimi söz konusudur. Eğer sizde bu oranlar arasında iseniz yapmanız gereken bağlı bulunduğunuz ile giderek gerekli evraklarla birlikte dilekçe ile başvurmanız gerekmektedir. Malulen Emeklilik Şartları için gerekli Başvuru sonuçlarını ise, ister SGK il müdürlüklerinden isterseniz de SGK’nın İnternet sitesinden sorgulama yaparak yapabilirsiniz. SGK’nın İnternet sitesinde malulen emeklilik sorgulamaya girerek TC kimlik numaranız ile birlikte sorgulama yapacak sorgulama sonunda emeklilik hakkının kazanılıp kazanılmadığı belli olacaktır. Emeklilik hesabı için “Malulen Emeklilik Sorgulama” işleminizi buradaki sayfamızdaki emeklilik hesaplama formundan yapabilirsiniz.

Malulen Emeklilik Şartları
Malulen Emeklilik Şartları

Malullük sigortasından sağlanan yardımlar nelerdir?

Malulen Emekli olmak içim 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun 25,26 ve 27 ci maddeleri ile düzenlenmiş olup, bu sigorta kolundan sağlanan tek yardım, malullük aylığı bağlanmasıdır.

Malulen Emeklilik Şartları için Malullük sevk işlemleri

Malulen Emeklilik Şartlarını yerine getirmek için Malullük sevk işlemi yaparken nelere dikkat edilmeli, Sağlık kurulu raporlarının temini için sevk işlemleri , sigortalının bağlı bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğü ve sosyal güvenlik merkezlerince yapılmaktadır.

Sigortalının ikametgahının bulunduğu yerde öncelikle; Sağlık Bakanlığı eğitim ve araştırma hastanelerine, araştırma hastanesi yok ise, özel üniversite ve vakıf hastaneleri hariç üniversite hastanelerine, her ikisi de yok ise Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı asker hastanelerine, bunlardan hiç birisi yok ise Sağlık Bakanlığının tam teşekküllü hastanelerine sevk yapılmaktadır.

Sevk yapılan hastanede sigortalının hastalığı ile ilgili branş doktoru bulunmadığı taktirde sevk belgeleri iade edilerek durum sevki yapan birime yazı ile bildirilir ve branş doktoru olan en yakın yetkili hastaneye sevki yapılarak sigortalının rapor alması sağlanır.

Nasıl Malulen emekli Olunur?

Malulen Emeklilik Şartları hakkında önemli konulardan biride, Sigortalının veya işverenin talebi üzerine Sosyal Güvenlik Kurumunca yetkilendirilen hastanelerin sağlık kurullarınca usulüne uygun düzenlenecek sağlık kurulu raporları ve dayanağı tıbbi belgeler Sosyal Güvenlik Kurumu bünyesinde kurulan sağlık kurulları tarafından incelenmesi sonucu, 4/1-(a)(SSK) ve 4/1-(b)(BAĞ-KUR) sigortalıları için çalışma gücünün veya iş kazası veya meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma gücünün en az % 60 ını kaybettiği tespit edilen sigortalılar malul sayılmaktadırlar.

Hastanelerce düzenlenen sağlık kurulu raporlarındaki oranların malul sayılma açısından pek fazla bir önemi bulunmamaktadır. Sigortalılar arasında yanlış bir kanaat vardır. Hastanenin vermiş olduğu sağlık kurulu raporundaki oran %60 ve üzerinde olduğu taktirde malulen emekli olunacağı yönündedir.

Esas olan Sosyal Güvenlik Kurumu bünyesinde oluşturulan sağlık kurullarınca yapılacak değerlendirme sonucunda verilecek maluliyet oranıdır. İlgili sağlık kurumunca %80 olarak tespit edilen oran kurum sağlık kurullarınca %25-30 olarak değerlendirilebiliyor ve malulen emeklilik talepleri uygun görülmeyerek ret edilebiliyor. Hastaneler düzenlemiş oldukları raporlarda maluliyet oranı belirtmemeleri uygulama açısından daha doğrudur.

Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Kurullarınca verilen kararlara yine Sosyal Güvenlik Kurumu bünyesinde kurulan Yüksek Sağlık Kuruluna itiraz edilerek dosyanın bir kez de bu kurulca değerlendirilmesi talep edilebilir bu kurulun vermiş olduğu kararlar kesindir.

Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Kurulu veya Yüksek Sağlık Kurullarınca tespit edilen maluliyet oranlarına gerek sigortalı gerekse işverenler tarafından açılarak karara itiraz edilebilir ve dava sonucuna göre maluliyet oranında artma, azalma, düzeltme veya birleştirme yönünde değişiklikler olabilmektedir.

Malullük aylığına Nasıl hak kazanma şartları aranmaktadır.

Malulen Emeklilik Şartları için ilgili Kanunun 26 ncı maddesi gereğince, sigortalıya malullük aylığı bağlanabilmesi için sigortalının;

– Kanunun 25 inci maddesine göre malul sayılması,

– En az on yıldan beri sigortalı bulunup, toplam olarak 1800 gün veya başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malul olan sigortalılar için ise sigortalılık süresi aranmaksızın 1800 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olması,

– Maluliyeti nedeniyle sigortalı olarak çalıştığı işten ayrıldıktan veya işyerini kapattıktan veya devrettikten sonra Kurumdan yazılı istekte bulunması, gerekmektedir.

Ancak, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendine göre sigortalı sayılanların kendi sigortalılığı nedeniyle genel sağlık sigortası primi dahil, prim ve prime ilişkin her türlü borçlarının ödenmiş olması zorunludur.

Maluliyet durumunun tespiti için sevk işlemi yapıldığı tarihte sigortalılığını sonlandırması şartı aranmayacaktır. Sigortalılık devam ederken de sigortalı sevk talebinde bulunabilmektedir. Maluliyetine karar verilen sigortalının sigortalılığı aylık bağlanması talebinde bulunduğu tarihte sonlandırılmış olmalıdır.

Malullük aylığının başlangıcı

Malulen Emeklilik Şartları için gerekli aylığa bağlanmak için 5510 sayılı Kanunun 4/1-(a)(SSK) ve 4/1-(b)(BAĞ-KUR) bentleri kapsamındaki sigortalıların malullük aylığı;

Malul sayılmasına esas tutulan rapor tarihi talep tarihinden önce ise yazılı istek tarihini,

Malul sayılmasına esas tutulan rapor tarihi talep tarihinden sonra ise rapor tarihini,

takip eden ay başından itibaren başlatılır.

Sigortalı, aylığın başlangıç tarihinde geçici iş göremezlik ödeneği almakta ise, malullük aylığı geçici iş göremezlik ödeneğinin verilme süresinin sona erdiği tarihten sonraki aybaşından başlatılır.

Bağlanacak malullük aylığı sigortalının almakta olduğu geçici iş göremezlik ödeneğinden fazla ise aradaki fark, tahsis talep veya rapor tarihine göre belirlenerek malullük aylığı başlangıç tarihinden itibaren verilir.

4/1-(b) kapsamındaki sigortalıların tahsis talep tarihinde prim ve prime ilişkin her türlü borçlarının bulunması halinde, talepleri reddedilerek borçlarını ödedikten sonra yeniden yazılı istekte bulundukları tarihi takip eden aybaşından itibaren aylık bağlanır.

Not: Malulen Emeklilik Şartları hakkında detaylı bilgi sunduğumuz sayfamızda bu konu hakkında Tüm soru ve görüşlerinizi bize yorum yaparak bildirebilirsiniz. Sorularınız uzmanlarımız tarafından cevaplanacaktır.

GSS Borç Sorgulama

Gelir Testi Genel Sağlık sigortası

GSS Borç Sorgulama, Genel Sağlık Sigortası Gelir Testi Uygulaması Nedir?

GSS Borç Sorgulama, Kelime anlamı ile genel sağlık sigortasının baş harflerinden oluşturulmuş olarak biliyor olduğumuz bu yeni mevzuat ile ilgili olarak birçok insanın canı yanmıştır fakat bir o kadar da iyi bir çalışma olarak karşımıza çıkmaktadır. Çünkü insanların yaşamları boyunca sağlık sigortasına sahip olması sağlanıyor ve çalışmıyor olsa bile bu alanda sizlere sağlık sigortasını zorunlu olarak sağlıyor. Bu konu ile ilgili olarak eğer öğrenciyseniz on sekiz yaşını doldurduktan sonra mutlaka gelir tespiti yaptırmanız gerekmektedir, eğer gelir tespiti yaptırmazsanız var olan borcunuz asgari ücreti iki katından fazla gelir elde ediyormuş gibi ele alınarak sizi devlete borçlandırmak tadır. Bazen sistem üzerinde Giriş Yapılırken gss borç sorgulama kişi kaydı bulunamadı diye bir yanıt alınırsa ilgili bağlantı adreslerimizden bu konuda detaylı bilgi alabilirsiniz.

Gss nedir? diye merak edenler için kısa bir şekilde yaptığımız bu tanımlamanın yanı sıra sunacağımız bilgiler dahilinde Gss sorgulama işlemlerini hemen web sitemiz içeriği dahilinde yapma imkanına sahip olursunuz. Bunun için sadece TC Kimlik numaranızı biliyor olmanız yeterli olacaktır ve bu doğrultuda da rahat bir şekilde sizlerde başarılı bir şekilde sonuçlar elde edebilir ve var olan borcunuzu görüntüleme imkanına sahip olursunuz. İnternet üzerinde verilmekte olan bilgiler genel olarak gelir tespiti yaptırmadan önceki ödemeniz gereken tutar olarak yansıtılmakta olduğundan dolayı bulunduğunuz belediyenin aile ve sosyal yardımlaşma derneğine giderek gelir tespiti yaptırılması durumunda çok daha alt limitlere düşmektedir. Lakin bunun içinde belli bir süreç dahilinde tespit işlemlerinin yapılması gerekiyor.

Gss borç sorgulama işlemleri ile ilgili olarak yapacağınız sorgulamaların akabinde ise bulunduğunuz belediyenin aile ve sosyal yardımlaşma derneğine telefon ederek de var olan durumunuz ile ilgili olarak verimli bir şekilde sonuçlar elde edebilirsiniz. Bu doğrultuda da dilerseniz çok kısa bir zaman dilimi içinde başarılı bir şekilde sonuçlara sahip olursunuz. Sizlere alanında yılların vermiş olduğu bilgi birikim ve tecrübeler ile beraber sunuyor olduğumuz web sitemiz içeriği dahilinde var olan mevcut durumlar ile ilgili olarak bilgi edinebileceğiniz gibi günlük yaşantımız dahilinde bol miktarda değişikliğe uğrayan yasalar ve mevzuatlar ile beraber meydana gelebilen haberlerden de yararlanma imkanına sahip olabileceksiniz.Aynı zamanda da Gss ziraat alanında da etkili bir şekilde kullanılmaya başlanmıştır.

GSS Borç Sorgulama
GSS Borç Sorgulama

Genel Sağlık Sigortası Gelir Testi Uygulaması, Tüm Türkiye dahilinde geçtiğimiz yıldan itibaren bu alanda aktif bir şekilde çalışmalara başlanmış olması ile beraber sizlerde dilerseniz bu alanda sorgulama işlemlerini yapabilir ve var olan borcunuzun kısa bir zaman dilimi içinde ödenmesini sağlayabilirsiniz. Lakin bu gss borç sorgulama ekranında miktarında görüntülenen miktarın zamanında ödenmemesi durumunda üzerine ekstra faiz geleceği göz önünde bulundurulmalı ve bu doğrultuda da gerekli işlemlerin zamanında yapılmasını tavsiye ederiz.

GSS Borç Ödeme Ekranına Bu sayfamızdan Ulaşabilirsiniz.

http://www.nezamanemekliolurum.com/sgk.ziraatbank.com.tr

Emeklilik Sorgulama Öğrenme

Emeklilik Sorgulama

Emeklilik Sorgulama Tablosu Nasıl Emekli olurum?

Emeklilik Sorgulama Tabloları ile Emeklilik Hesaplamaları nasıl yapılır? Ne zaman Emekli Olacağım ve Nasıl Emekli Olurum gibi sık sorulan soruların yanıtı bu sayfamız da ayrıntılı olarak anlatılacaktır. Alt kısımdaki Emeklilik Hesaplama sistemini kullanarak ne zaman emekli olacağınızı ve anında emeklilik sorgulama siteminden yararlanabilirsiniz ve Emeklilik Yaşınızı, Ne kadar Emekli Maaşı Alacağınızı ve Emeklilik Gününüzü kolaylıkla öğrenebilirsiniz.

Emeklilik Öğrenme Sorgulama Tablosu

Ne zaman emekli olabilirim sorgulaması, Emeklilik Hizmet Dökümü sorgulama sayfamızda yukarıdaki Emeklilik hesabı Tablosunu kullanabilirsiniz ve daha detaylı ve kapsamlı bilgi almak için alt taraftaki Emeklilik Hesaplama Tablosundan yararlanabilirsiniz.

Emeklilik Sorgulama
Emeklilik Sorgulama

SGK ve Bağkur, Emekli Sandığı Kurumlarından Ne zaman emekli olacaksınız Yaşınıza göre emeklilik hesabı yapabilirsiniz bunun için hemen aşağıdaki belirtilen tabloya bakabilirsiniz.

Emeklilik yaş şartları
Emeklilik  hizmeti yaş şartlarına göre

SGK ve Bağkur Emekli Sandığı Kurumlarından hangisine göre çalışmış olurlarsa olsunlar bu konuda Erkek Sigortalıların Tamamlanması gereken yaş, sigortalılık süresi ve prim gün sayısı aşağıdaki tablodan kontrol edebilirsiniz.

SGK ve Bağkur Emekli Sandığı Erkekler için
SGK ve Bağkur Emekli Sandığı Erkekler için

Emeklilik Gün sayıları nelerdir toplan gün sayıları nasıl belirlenir ne zaman emekli olacaklarını ve kaç günden emekli olacaklarını gösteren tablo aşağıdadır.

SGK'ya Göre Normal Şartlarda Nasıl emekli olurum Emekli Olacak Kadınlar için
SGK’ya Göre Normal Şartlarda Nasıl emekli olurum Emekli Olacak Kadınlar için

Tahsis talebinde bulunan sigortalılar bu sayfamızda bahsi geçen konu hakkında “Emeklilik Takip Sistemi” programı sayesinde tahsis talep sürecini online olarak takip edebilecek, herhangi bir evrak eksikliğinde kendisine bilgi verilmesini beklemeden sürece müdahale edebilecek ve daha kısa sürede maaş bağlanmasına katkı sağlayabilecek.

Daha sonra buradaki bilgileri aşağıda vereceğimiz sayfaya girin, burada dikkat etmeniz gereken Kadın ve ya Erkek yerini işaretlemeniz,Doğum tarihi, işe ilk giriş tarihi ve toplam prim ödeme günü istenen bilgileri girmeniz dahilinde yukarıdaki sayfada ki anlatılan bölümleri eksiksiz tamamladığınızda emeklilik sorgusunu tamamlamış olacaksınız.

Eğer Bağ kurunuz veya Emekli sandığından gününüz varsa” Diğer Sandıklara Ait Gün Sayınız” bölümüne toplu şekilde giriniz. Bu Web adresimizden bu anlatılan işlemleri anında yapabilirsiniz. http://www.nezamanemekliolurum.com/emeklilik-hesaplama-tablosu-2013

 

Emeklilik Hesaplama Tablosu

emeklilik hesaplama tablosu

Emeklilik Hesaplama Tablosu

Emeklilik Hesaplama Tablosundan Emeklilik Sorgulama hizmet Dökümü almak için Aşağıdaki Emeklilik Sorgulama Tablosundan Emeklilik Hesaplama işleminizi kolaylıkla yapabilirsiniz. SGK, Bağkur, Emekli Sandığı 4A-4B-4C Emeklilik Sorgulamaları bunlara bağlı Kurumlardan Ne zaman emekli olurum? Sorunuzun yanıtını bu sayfamızdaki Tablodan görüntüleyebilir ve ayrıntılı bir şekilde Emeklilik Gününüzü ve yaşınızı öğrenebilirsiniz.

Emeklilik Hesaplama Sisteminden Neleri öğrenebilirsiniz?

Yukarıdaki Emeklilik Hesaplama Tablomuz üzerinden  üç ayrı kurumun Emeklilik Sorgulama işlemlerini anında yapabilirsiniz. Bunlar arasında yapılacak sorgulama işlemleri 4A Emeklilik Hesaplama sorgulama, 4B Emeklilik Hesaplama sorgulama, 4C Emeklilik Hesaplama sorgulama SGK, Bağkur, Emekli sandığına bağlı kurumlardan nasıl emekli olacağınızı öğrenebilirsiniz. Emeklilik Hesaplama Hakkında diğer yazımızı da okumanızı tavsiye ederiz.

Emeklilik Hesaplama Tablosu
Emeklilik Hesaplama Tablosu

Emeklilik Hesaplama Hizmeti için SGK Kurumunun sunduğu Hizmetlere üst kısımdaki emeklilik hesaplama sistemine de ayrıca ulaşabilirsiniz. SGK Kurumu üzerinden neler yapılabilir  Emeklilik ikramiyesi hesaplama, Bağkur Emeklilik Hesaplama, Emeklilik yaşı hesaplama, Emeklilik maaşı hesaplama, Emeklilik hesaplama programı üzerinden en çok merak edilen emeklilik hakkında sorularınıza yanıt bulacaksınız.

Emeklilik Yaşı Hesaplama Tablomuz Erkekler için
Emeklilik Yaşı Hesaplama Tablomuz Erkekler için

Emeklilik Hesaplama Tablosu 4B- İlk Defa 08.09.1999- Reformun Yürürlük Tarihi Arasında Sigortalı Olan Erkeklerin Emekliliği

İlk defa 08.09.1999 tarihi ile sosyal güvenlik reformunun yürürlük tarihleri arasında çalışmaya başlayan SSK sigortalılarına aşağıdaki şartlarla yaşlılık aylığı bağlanacaktır;

a) Erkek ise 60 yaşını doldurmuş olması ve en az 7000 gün,

b) Erkek ise 60 yaşını doldurmuş olması, 25 yıldan beri sigortalı bulunması ve en az 4500 gün,

Emeklilik primi ödemiş olmaları şartı ile emekli aylığına hak kazanacaklardır.

Yani, reformun yürürlük tarihinden önce işe girmiş olanlar için halen geçerli olan emeklilik yaşları ve şartlarında herhangi bir değişiklik yapılmayacaktır.

Halen hem memurlar, hem Bağ-Kur’lular hem de SSK’lılar için kadınlarda 58 ve erkeklerde de 60 yaş sınırı 1999’dan beri uygulanıyor.

Ayrıca, yaşlılıktan emeklilik de sistemin sigortası işlevini görüyor. Yani, kadınlarda 58 ve erkeklerde de 60 yaşına gelmesine rağmen prim gün sayısı yeterli olmayanlar da 5400 günle emekli olabiliyor.

Emeklilik Hesaplama Tablomuz Erkekler için
Emeklilik Hesaplama Tablomuz Erkekler için

Emeklilik Hesaplama Tablosu B- İlk Defa 08.09.1999- Reformun Yürürlük Tarihi Arasında Sigortalı

Olan Kadınların Emekliliği

İlk defa 08.09.1999-08.09.1999 tarihi ile sosyal güvenlik reformunun yürürlük tarihleri arasında işe giren kadın sigortalılara Sosyal Sigortalar Kanuna göre aşağıdaki şartlarla yaşlılık aylığı bağlanacaktır.

a) Kadın ise 58 yaşını doldurmuş olması ve en az 7000 gün,
b) Kadın ise 58 yaşını doldurmuş olması, 25 yıldan beri sigortalı bulunması ve en az 4500 gün,

Malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş olmaları şartı ile yaşlılık (emekli) aylığına hak kazanacaklardır. Yani, 08.09.1999 tarihinden sonra sigortalı olan kadınlar kademeli emeklilikten yararlanamayacaklardır.

C- İlk Defa Reformun Yürürlük Tarihinden Sonra Sigortalı Olan kadınların Emekliliği

İlk defa reformdan itibaren sigortalı olacak kadınlar için emeklilik yaşı 2036 yılına kadar 58, 2036 yılından itibaren ise kademeli olarak artacak ve 2048 yılında 65’e ulaşacaktır. Yıllar itibarıyla kadın sigortalılar için emeklilik yaşları aşağıdaki tabloda gösterildiği gibi artacaktır.

Emeklilik Hesaplama Gününüz Kadınlar için
Emeklilik Hesaplama Gününüz Kadınlar için

Emeklilik Hesaplama Tablosu burada yapılacak işlemler arasında SSK’lı özürlüler için bağlanacak aylıkların aylık bağlama oranı, 5400 gün üzerinden hesaplanan orandan az olamayacaktır. Aşağıda sizler için bunu detaylı olarak listeledik.

Rapor oranı ve derecesi

Sigortalılık I. Derece II: Derece III: Derece

başlangıcı (Yüzde 80+) (Yüzde 60-79) (Yüzde 40-59)

05.08.1991 ve 15 yıl- 15 yıl- 15 yıl-

daha önce 3.600 gün 3.600 gün 3.600 gün

06.08.1991- 15 yıl- 15 yıl, 8 ay- 16 yıl,

05.08.1994 3.600 gün 3.680 gün 3.760 gün

06.08.1994- 15 yıl- 16 yıl, 4 ay- 17 yıl,

05.08.1997 3.600 gün 3.760 gün 3.920 gün

06.08.1997- 15 yıl- 17 yıl, 18 yıl,

05.08.2000 3.600 gün 3.840 gün 4.080 gün

06.08.2000- 15 yıl- 17 yıl, 8 ay 19 yıl,

05.08.2003 3.600 gün 3.920 gün 4.240 gün

05.08.2003’den 15 yıl- 18 yıl- 20 yıl-

sonra 3.600 gün 4.000 gün 4.400 gün

Emeklilik Hesaplama Sorgulama Kadınlar için Yaş şartı
Emeklilik Hesaplama Sorgulama Kadınlar için Yaş şartı

Not: Sormak istediğiniz emeklilik hakkında tüm soru ve görüşlerinizi yorum yazarak bize bildirmeniz yeterli olacaktır. Yorumlarınız ve Görüşleriniz bizim için önemlidir aynı gün içerisinde sizlere uzmanlarımız tarafından geri dönüş yapılarak sorularınız yanıtlanacaktır.

İsim ile SSK Hizmet Dökümü Sorgulama

İsim ile SSK Hizmet Dökümü Sorgulama

İsim ile SSK Hizmet Dökümü Sorgulama

İsim ile SSK Hizmet Dökümü Sorgulama Emeklilik bekleyen çalışanların sıklıkla yaptığı işlemlerden bir tanesi de isimle SSK hizmet dökümü sorgulama işlemidir. Sayfamızda SSK Sorgulama ve SGK Sorgulama, SGK Hizmet Dökümü alma ve SGK Gün Sorgulama işlemlerinizi kolaylıkla yapabilirsiniz.

SGK Hizmet Dökümünüzü Sorgulamaya bilmek için ya TC Kimlik Numaranızı yada size özel SSK Sicil Numaranızı bilmeniz gerekir. SSK Sicil Numaranızı bilmiyorsanız diğer sayfalarımızdaki bilgilerle bu sorununuzu da halledebilirsiniz.
SSH Hizmet Dökümünüzü TC Kimlik Numaranızla Sorgulamak için Tıklayınhttp://www.nezamanemekliolurum.com/ssk/sgk-sorgulama” adresini kullanabilirsiniz. Gerekli adreslere girdikten sonra TC Kimlik Numaranızı ve Nüfus ile Doğum tarihi ve son olarak da Karakter Doğrulama kısmını girmelisiniz. Bu şekilde size özel hizmet dökümlerini kolaylıkla alabilirsiniz ve mavi renkte belirtilen adresten bu SGK Hizmet Dökümü Sorgulama işlemlerine  ulaşabilirsiniz.

Bu işlem gelişen teknoloji ile beraber başlıca şu şekilde yapılır. SSK hizmet dökümü özetle şu bilgileri içermektedir; ne zamandır sigortalı olduğunuz, sigortanızın ne kadar bir meblağ üzerinden yattığı ve ne zaman emekliliği hak ettiğinizi kesin bir şekilde size söyler.
– İlgili kamu kuruluşlarına giderek hizmet dökümü bilgilerini alabiliriz. Bu işlemi yaparken zaman kaybını göze almanız gerekmektedir.
– Telefondan, kendimize ait çeşitli bilgileri ilgili kişiye aktararak güvenli bir şekilde hizmet dökümü sorgulama işlemini yapabiliriz.
– İnternet üzerinden Sosyal Güvenlik Kurumu’nun ilgili uygulamasına giderek işlemlerinizi en rahat biçimde yapabilirsiniz.

İsim ile SSK Hizmet Dökümü Sorgulama
İsim ile SSK Hizmet Dökümü Sorgulama

İsim ile SSK Hizmet Dökümü Sorgulama Sosyal Güvenlik Kurumu hizmet dökümü sorgulama işlemi yaparken bir diğer kazancımız ise şudur; bu işlemi yaparken aynı zamanda gerek kamu kuruluşunda olsun gerekse özel sektör olsun işverenimiz tarafından tam olarak sigorta primlerimizin yatırılıp yaptırılmadığına bakabiliriz.

Eski adıyla Sosyal Sigortalar Kurumu yeni adıyla Sosyal Güvenlik Kurumu sorgulama işlemleri için zaten tek bir bağlantı kullanılmaktadır. Bağlantı ekranından kişisel bilgilerimizi ( bunlar sırasıyla Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşlık Numarası, Nüfusa bağlı olduğu il ve ilçe, Cilt numarası, doğum yılı ve güvenlik kodudur. ) girdikten sonra İsim ile SSK Hizmet Dökümü Sorgulama işleminizi kendi sigortanızla ilgili tüm bilgilere ulaşabilirsiniz. İlgili internet bağlantısı aşağıdadır.
İsim ile SSK Hizmet Dökümü Sorgulama sayfası Tıklayın !