Malulen Emeklilik Şartları

Malulen Emeklilik Şartları

Malulen Emekli Olma Şartları Nelerdir ve Nereye Nasıl Müracaat Edilir?

Malulen Emeklilik Şartları Çalışma hayatının zorluklarının yanında çalışma ortamlarının gün geçtikçe güvensiz olması iş güvenliğinin hiçe sayılması ve bunun yanında sağlıksız çalışma koşullarının da etkisiyle çalışan vatandaşlarımızın iş kazaları sonucunda uzuv kaybına bağlı olarak birçok rahatsızlık yaşayabilmektedirler. Malulen Emeklilik Şartları içerisinde Bu rahatsızlıklar sonucunda kaybedilen uzuv oranına göre çeşitli sosyal güvenlik uygulamaları yapılmaktadır. Eğer iş kazası belirli bir oranda uzuv kaybına neden olmuşsa hem fabrikadan yüklü miktarda tazminat alınması hem de gerekli sosyal güvenlik kanunlarına göre rapor ve benzeri uygulamalardan faydalanmasıdır.Malulen Emeklilik Şartları için SGK tarafından bu tarz bir iş kazası sonucunda uzuv kaybetme oranı %60 ve üzeri olma durumunda malulen emekliliği hak etmeyi gerektirmektedir. Malulen emeklilik için ilk olarak işi girildiği zaman malulen herhangi bir rahatsızlığın olmaması gerekmektedir. Yaşanacak maluliyetin iş girdikten sonra yaşanmış olması gerekir. Malulen emeklilik için özür oranları %40-59 arası, %60-79 arası veya %80 ve üzeri yaşanılmış olması gerekmektedir. Bu oranlara göre sigortalı prim gün sayıları değişmekte ve emeklilik yaşı ile birlikte gün sayılarının da değişimi söz konusudur. Eğer sizde bu oranlar arasında iseniz yapmanız gereken bağlı bulunduğunuz ile giderek gerekli evraklarla birlikte dilekçe ile başvurmanız gerekmektedir. Malulen Emeklilik Şartları için gerekli Başvuru sonuçlarını ise, ister SGK il müdürlüklerinden isterseniz de SGK’nın İnternet sitesinden sorgulama yaparak yapabilirsiniz. SGK’nın İnternet sitesinde malulen emeklilik sorgulamaya girerek TC kimlik numaranız ile birlikte sorgulama yapacak sorgulama sonunda emeklilik hakkının kazanılıp kazanılmadığı belli olacaktır. Emeklilik hesabı için “Malulen Emeklilik Sorgulama” işleminizi buradaki sayfamızdaki emeklilik hesaplama formundan yapabilirsiniz.

Malulen Emeklilik Şartları
Malulen Emeklilik Şartları

Malullük sigortasından sağlanan yardımlar nelerdir?

Malulen Emekli olmak içim 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun 25,26 ve 27 ci maddeleri ile düzenlenmiş olup, bu sigorta kolundan sağlanan tek yardım, malullük aylığı bağlanmasıdır.Malulen Emeklilik Şartları için Malullük sevk işlemleri

Malulen Emeklilik Şartlarını yerine getirmek için Malullük sevk işlemi yaparken nelere dikkat edilmeli, Sağlık kurulu raporlarının temini için sevk işlemleri , sigortalının bağlı bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğü ve sosyal güvenlik merkezlerince yapılmaktadır.

Sigortalının ikametgahının bulunduğu yerde öncelikle; Sağlık Bakanlığı eğitim ve araştırma hastanelerine, araştırma hastanesi yok ise, özel üniversite ve vakıf hastaneleri hariç üniversite hastanelerine, her ikisi de yok ise Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı asker hastanelerine, bunlardan hiç birisi yok ise Sağlık Bakanlığının tam teşekküllü hastanelerine sevk yapılmaktadır.Sevk yapılan hastanede sigortalının hastalığı ile ilgili branş doktoru bulunmadığı taktirde sevk belgeleri iade edilerek durum sevki yapan birime yazı ile bildirilir ve branş doktoru olan en yakın yetkili hastaneye sevki yapılarak sigortalının rapor alması sağlanır.

Nasıl Malulen emekli Olunur?

Malulen Emeklilik Şartları hakkında önemli konulardan biride, Sigortalının veya işverenin talebi üzerine Sosyal Güvenlik Kurumunca yetkilendirilen hastanelerin sağlık kurullarınca usulüne uygun düzenlenecek sağlık kurulu raporları ve dayanağı tıbbi belgeler Sosyal Güvenlik Kurumu bünyesinde kurulan sağlık kurulları tarafından incelenmesi sonucu, 4/1-(a)(SSK) ve 4/1-(b)(BAĞ-KUR) sigortalıları için çalışma gücünün veya iş kazası veya meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma gücünün en az % 60 ını kaybettiği tespit edilen sigortalılar malul sayılmaktadırlar.Hastanelerce düzenlenen sağlık kurulu raporlarındaki oranların malul sayılma açısından pek fazla bir önemi bulunmamaktadır. Sigortalılar arasında yanlış bir kanaat vardır. Hastanenin vermiş olduğu sağlık kurulu raporundaki oran %60 ve üzerinde olduğu taktirde malulen emekli olunacağı yönündedir.

Esas olan Sosyal Güvenlik Kurumu bünyesinde oluşturulan sağlık kurullarınca yapılacak değerlendirme sonucunda verilecek maluliyet oranıdır. İlgili sağlık kurumunca %80 olarak tespit edilen oran kurum sağlık kurullarınca %25-30 olarak değerlendirilebiliyor ve malulen emeklilik talepleri uygun görülmeyerek ret edilebiliyor. Hastaneler düzenlemiş oldukları raporlarda maluliyet oranı belirtmemeleri uygulama açısından daha doğrudur.Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Kurullarınca verilen kararlara yine Sosyal Güvenlik Kurumu bünyesinde kurulan Yüksek Sağlık Kuruluna itiraz edilerek dosyanın bir kez de bu kurulca değerlendirilmesi talep edilebilir bu kurulun vermiş olduğu kararlar kesindir.

Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Kurulu veya Yüksek Sağlık Kurullarınca tespit edilen maluliyet oranlarına gerek sigortalı gerekse işverenler tarafından açılarak karara itiraz edilebilir ve dava sonucuna göre maluliyet oranında artma, azalma, düzeltme veya birleştirme yönünde değişiklikler olabilmektedir.

Malullük aylığına Nasıl hak kazanma şartları aranmaktadır.

Malulen Emeklilik Şartları için ilgili Kanunun 26 ncı maddesi gereğince, sigortalıya malullük aylığı bağlanabilmesi için sigortalının;

– Kanunun 25 inci maddesine göre malul sayılması,

– En az on yıldan beri sigortalı bulunup, toplam olarak 1800 gün veya başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malul olan sigortalılar için ise sigortalılık süresi aranmaksızın 1800 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olması,

– Maluliyeti nedeniyle sigortalı olarak çalıştığı işten ayrıldıktan veya işyerini kapattıktan veya devrettikten sonra Kurumdan yazılı istekte bulunması, gerekmektedir.

Ancak, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendine göre sigortalı sayılanların kendi sigortalılığı nedeniyle genel sağlık sigortası primi dahil, prim ve prime ilişkin her türlü borçlarının ödenmiş olması zorunludur.

Maluliyet durumunun tespiti için sevk işlemi yapıldığı tarihte sigortalılığını sonlandırması şartı aranmayacaktır. Sigortalılık devam ederken de sigortalı sevk talebinde bulunabilmektedir. Maluliyetine karar verilen sigortalının sigortalılığı aylık bağlanması talebinde bulunduğu tarihte sonlandırılmış olmalıdır.

Malullük aylığının başlangıcı

Malulen Emeklilik Şartları için gerekli aylığa bağlanmak için 5510 sayılı Kanunun 4/1-(a)(SSK) ve 4/1-(b)(BAĞ-KUR) bentleri kapsamındaki sigortalıların malullük aylığı;

Malul sayılmasına esas tutulan rapor tarihi talep tarihinden önce ise yazılı istek tarihini,

Malul sayılmasına esas tutulan rapor tarihi talep tarihinden sonra ise rapor tarihini,

takip eden ay başından itibaren başlatılır.

Sigortalı, aylığın başlangıç tarihinde geçici iş göremezlik ödeneği almakta ise, malullük aylığı geçici iş göremezlik ödeneğinin verilme süresinin sona erdiği tarihten sonraki aybaşından başlatılır.

Bağlanacak malullük aylığı sigortalının almakta olduğu geçici iş göremezlik ödeneğinden fazla ise aradaki fark, tahsis talep veya rapor tarihine göre belirlenerek malullük aylığı başlangıç tarihinden itibaren verilir.

4/1-(b) kapsamındaki sigortalıların tahsis talep tarihinde prim ve prime ilişkin her türlü borçlarının bulunması halinde, talepleri reddedilerek borçlarını ödedikten sonra yeniden yazılı istekte bulundukları tarihi takip eden aybaşından itibaren aylık bağlanır.

Not: Malulen Emeklilik Şartları hakkında detaylı bilgi sunduğumuz sayfamızda bu konu hakkında Tüm soru ve görüşlerinizi bize yorum yaparak bildirebilirsiniz. Sorularınız uzmanlarımız tarafından cevaplanacaktır.

SORU SOR

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

YORUMLAR
  1. esen

    02.06.1957 doğumlu bir bayanım. 01.02.2008 de kendime ait işyeri açtım. 10 aralık 2013 tarihinde düştüm femur kalça kemiğimi kırdım. ameliyat oldum şu an aksak yürüyorum ve ayakta fazla duramıyorum işimi icra etmekte zorlanıyorum. yüksek tansiyon hastasıyım. Malulen nasıl ve ne zaman emekli olabilirim. yardımcı olursanız çok mutlu olurum. kime sorduysam farklı bir şey söylüyor. şimdiden çok teşekkür ederim

    cevap yaz