KOSGEB Yazılım Geliştirme Desteği 2018

KOSGEB Yazılım Geliştirme Desteği 2018 Yılı için şartlar ve başvuru detayları. KOSGEB yazılım desteği KOSGEB’in işletmelere sağladığı desteklerden sadece biridir.KOSGEB Destekleri Nelerdir?

KOSGEB destekleri aşağıdaki gibidir. • KOBİ Proje Destek Programı,
 • Ar-Ge ve İnovasyon Programı,
 • Endüstriyel Uygulama Programı,
 • Uygulamalı Girişimcilik eğitim Programı,
 • Yeni Girişimci Desteği,
 • İş Geliştirme Merkezleri (İŞGEM) Desteği,
 • İşbirliği ve Güçbirliği Destek Programı,
 • Tematik Proje Destek Programı,

KOSGEB’in yazılım alanında destek veren projeler aşağıda belirtilmiştir.

Ar-Ge ve İnovasyon Programı:Araştırma, geliştirme ve uygulama faaliyetleri için destek sağlanmaktadır. Hangi konularda destek sağlanmaktadır?

 • İşlik tahsisi veya kira desteği: Proje başvurusu kabul edilen kişilere yatırım boyunca ücretsiz işlik desteği veya geri ödemesiz kira desteği sağlamaktadır.
 • Makine, teçhizat, donanım, hammadde, yazılım ve hizmet alımı giderleri desteği: Projeye bağlı olarak sağlanan bu desteklerin bazıları geri ödemesiz olarak sağlanmaktadır.
 • Personel gideri desteği: KOSGEB nitelikli eleman desteği kapsamında lisans mezunlarına 1500 TL, yüksek lisans mezunlarına 2000 TL ve doktora mezunlarına 2500 TL olmak üzere en fazla 100.000 TL maaş desteği geri ödemesiz olarak sağlanmaktadır.
 • Proje geliştirme desteği: Danışmanlık, eğitim, tescil, tanıtım, yurt dışı kongre, konferans, fuar ziyareti, test, analiz ve belgelendirme giderleri için en fazla 100.000 TL olmak şartıyla geri ödemesiz destek sağlanmaktadır.
 • Başlangıç sermayesi desteği sağlanmaktadır.

Ar-Ge ve İnovasyon programı ile 1,5 milyon TL’ye kadar destek sağlanmaktadır. Personel giderlerine %100 destek sağlanırken, diğer giderlere %75 destek sağlanmaktadır.Endüstriyel Uygulama Programı:

Bu kapsamda bulunan KOSGEB destek şartları; Ar-Ge ve inovasyon projesi ile desteklenen ve başarıyla tamamlanmış olan proje, doktora çalışması sonucunda ortaya çıkan proje, patent belgesi ile koruma altına alınmış proje ile tasarım aşaması tamamlanmış olan fikir ve buluşlara destek sağlanmaktadır. Program tarafından sağlanan destekler: • Kira Desteği: Aylık üst limit 1000 TL olmak şartıyla geri ödemesiz destek sağlanmaktadır.
 • Makine, teçhizat, donanım, hammadde, yazılım ve hizmet alımı giderleri desteği: Bu giderlere geri ödemeli veya geri ödemesiz destek sağlanmaktadır.
 • Personel Gideri Desteği: Bu destek kapsamında meslek lisesi mezunlarına 500 TL, ön lisans mezunlarına 1000 TL, lisans mezunlarına 1500 TL, yüksek lisans mezunlarına 2000 TL ve doktora mezunlarına 2500 TL verilmektedir. Bu giderler için 100.000 TL geri ödemesiz destek sağlanmaktadır.

Endüstriyel uygulama programı ile giderlerinizin %75’ine kadar destek sağlanmaktadır.

Tematik Proje Destek Programı:

Çağrı esaslı tematik program kapsamındaki aşağıdaki giderler karşılanmaktadır.

 • Personel ücret giderleri,
 • Seyahat giderleri,
 • Yeni ekipman, donanım ve yazılım alımı,
 • Sarf malzemesi giderleri,
 • Hizmet alım giderleri,
 • Genel idari giderler karşılanmaktadır.

KOSGEB yeni destek programı olan KOBİGEL – KOBİ Gelişim Destek Programı’nı ihtiyaç sahiplerine sunduğu için tematik projelere ait bu destek programına bir süre yeni başvuru alınmayacaktır. KOBİGEL ile 300.000 TL’si geri ödemesiz, 700.000 TL’si geri ödemeli olmak üzere 1 milyon TL destek verilmektedir.

KOBİGEL kapsamında desteklenecek giderlere kurul karar vermektedir. Programın bölgelere göre destek oranı %60 (1. ve 2. bölgeler) ile %80 (3., 4., 5., ve 6. bölgeler) arasında değişmektedir.

Başvuru Şartları Nelerdir?

KOSGEB’e bağlı desteklere başvuru yapmak için bazı şartlar aranmaktadır. Yukarıda belirtilen programı bağlı şartları yerine getirmek dışında, başvuran kişinin KOSGEB kayıt işlemi tamamlanmış olmalıdır. Bu işlem KOSGEB sitesi üzerinden yapılmaktadır.

KOSGEB sitesi üzerinden kayıt olurken gerçek veya tüzel kişiye ait bilgiler, işletmeye ait bilgiler ve iletişim bilgiler bulunmalıdır. Başvuruda, bu kayıt işlemi sırasında doldurulan bilgiler de istenmektedir. KOSGEB bilgilerinizin her zaman güncel olması gerekmektedir.

SORU SOR

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

YORUMLAR