Doğum Borçlanması

Doğum Borçlanması nasıl yapılır?

Doğum Borçlanması Nasıl Yapılır?

Doğum Borçlanması SGK’ya bağlı bulunan çalışanların istenmeyen veya ellerinde olmayan durumlardan dolayı yaşamış oldukları süreler ile ilgili olarak ayrıca emeklilik hesaplama için prim gün sayılarını ödeyebiliyorlar.

Doğum Borçlanması için Emeklilik yaşının dolması ama prim gün sayısının dolmasını bekleyen vatandaşların bazı durumlar karşısında yaşamış oldukları süreler ile ilgili olarak prim gün sayılarını ödeyerek emekli olma imkanı olabilirler. Özellikle erkek çalışanların askerlik borçlanması olarak bilinen ve yaklaşık 1 yıl 3 ay gibi bir süreyi kapsayan dönemi ile birlikte kadın çalışanlarında doğum borçlanması olarak bilinen süreler ile ilgili olarak prim gün sayıları kadar ödeme yapabilirler.
Doğum borçlanması olarak bilinen ve yaklaşık olarak 2 yılı kapsayan bir süredir. Doğum hadisesi her kadın vatandaşımızın başına gelebilecek güzel bir hadise olmasının yanında anne karnındaki çocuğun gelişmesi ve doğum sonrası çocuğun gerekli bakıma ihtiyacının olmasıdır. Bu gibi bakım ihtiyaçları için kanunlar çerçevesinde kadın çalışanlara verilen haklardan biridir. Doğum izni olarak bilinen ve doğum borçlanmasına neden olan süre ile ilgili olarak çalışan kadının 16 haftalık doğum izni ve 2 yıla yakında ücretsiz izin ile birlikte sigortasız çalıştığı süre den dolayı kanunlar çerçevesinde doğum borçlanmasına hak kazanır. Eğer, kadın vatandaşlarımız emeklilik yaşını doldurmuş ama prim gün sayılarının dolmasının bekledikleri süreler için doğum borçlanması için kullanmış oldukları gün sayısı kadar prim ödeyerek emekli yaşının da dolması ile birlikte emekli olmaya hak kazanmış olurlar.

Doğum Borçlanması Nereye ve nasıl başvurulur?

İlk defa 5510 sayılı Kanuna göre hizmet akdiyle çalışanlar ve kendi nam ve hesabına bağımsız çalışmaya başlayan sigortalılar, 2925 sayılı Kanuna tabi sigortalılar ile mülga 506 sayılı Kanun, 1479 sayılı Kanun ve 2926 sayılı Kanununa tabi olan sigortalılar ve hak sahipleri, sigortalının en son çalışmasının/hizmetinin geçtiği sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine başvurarak,
Kamu görevlileri (eski kamu görevlileri sigortalıları veya hak sahipleri “SGK Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sigortalı Tescil ve Hizmet Daire Başkanlığı Mithatpaşa Caddesi No:7 Sıhhıye/ANKARA” adresine borçlanma talep dilekçesiyle başvuruda bulunarak doğum borçlanması yapabileceklerdir.
Doğum borçlanması talebinde bulunan kadın sigortalının işvereninden belge istenilmeksizin Kurum hizmet kayıtlarından tespiti yapılarak işlem sonuçlandırılacaktır.

Doğum Borçlanması
Doğum Borçlanması

Kimler borçlanma talebinde bulunabilir?

– Kanuna göre hizmet akdi veya doğum tarihinde hizmet akdi çalışması bulunup daha sonra kendi nam ve hesabına bağımsız çalışma kapsamında sigortalı sayılanlar,
– Daha önce hizmet akdi çalışması bulunup 2008 yılı Ekim ayı başından sonra ilk defa Kanuna göre kamu görevlisi kapsamında sigortalı olarak çalışmaya başlayanlar,
– 5510 sayılı Kanunun 5 inci maddesi gereğince haklarında bazı sigorta kolları uygulananlar,
– 2925 sayılı Kanuna tabi sigortalılar ile bunların hak sahipleri,
talepte bulunabilirler.

Doğum borçlanmasının koşulları nelerdir?

Kanuna göre hizmet akdiyle kapsamındaki sigortalı kadının doğum nedeniyle çalışamadığı iki yıllık süreyi borçlanabilmesi için;

– Sigortalı kadının doğumdan önce çalışmaya başlayarak sigortalılık şartını yerine
getirmesi, (tescil edilme ve prim ödeme)
– Doğumdan sonra adına prim ödenmemesi,
– Borçlanacağı sürede çocuğunun yaşaması,
gerekmektedir.

Borçlanma süreleri

– Sigortalı kadının doğumdan sonraki sekiz haftalık, çoğul gebelik halinde ise on haftalık süreleri, doğuma üç hafta kalıncaya kadar çalışması halinde, doğum sonrası istirahat süresine eklenen süre dahil toplam istirahat süresi ile birlikte toplam iki yıllık süre borçlanılabilir.
– Kadın sigortalılar doğum nedeniyle çalışamadıkları en fazla iki defa olmak üzere ikişer yıllık sürelerini (toplamda en fazla 4 yıla tekabül etmektedir.) borçlanabilir.
– Doğum borçlanması talebinde bulunan kadın sigortalıların doğum yaptığı tarihten sonra adına primi ödenmiş süreler borçlanma hesabında dikkate alınmaz. Prim ödenmiş süreler iki yıllık süreden düşülerek kalan süre borçlandırılacaktır
Doğum borçlanması yapılacak sürede çocuğun vefat etmesi halinde vefat tarihine kadar olan süreler borçlanılabilir.
– İlk doğumunu yaptıktan sonra iki yıl dolmadan ikinci doğumunu yapan kadın sigortalı, ilk doğumdan ikinci doğuma kadar geçen süre ile ikinci doğum için borçlanabileceği iki yıllık sürenin toplamı kadar geçen süre borçlanılabilir.