İpek Böcekçiliği KOSGEB Desteği

İpek Böcekçiliği KOSGEB Desteği Nedir? ve Nasıl başvurulur? KOSGEB İpek Böcekçiliği’ni desteklemekteydi. Şu an ipek böceği yetiştirmek istiyorum diyen kişiler devlet desteğimi kullanabilir.İpek Böcekçiliği’ne Devlet Desteği Başvurusu:

İpek böceği yetiştiriciliği devlet desteği almak isteyen kişiler İl Tarım Müdürlükleri’ne bağlı olan Proje Yürütme Birimleri’ne başvuru yapmalıdır. Başvuru sırasında aşağıdaki belgeleri yanlarında bulundurmalılar. • Devlet desteği başvuru formu,
 • Kimlik belgesi ve fotokopisi
 • İkametgah,
 • Yetkilendirme belgesi,
 • İmza sirküleri,
 • Tahmini Sabit Yatırım Tutarı,
 • Termin Plan Tablo,
 • Kullanılacak araziye ait tapu veya kira sözleşmesi,
 • Eğer inşaat yapılacak alanın tapusu müstakil ise; tüm hissedarlar tarafından imzalanmış onay belgesi,
 • Ticaret Sicil Gazetesi,
 • Projenin anlatıldığı bir belge gerekmektedir.

Başvuru formunda, kişi ve kuruluşa ait genel bilgiler bulunmalıdır. İpek böceği yetiştiriciliğinin yapılacağı yerin tapusu hakkında bilgiler, su kaynağına olan yakınlığı ve varsa arazi hissedarlarına dair bilgiler yazılmalıdır.

Yatırım tutarı ve ödenebilecek hibe tutarı girilmelidir. Termin planında aylara göre faaliyetler girilmelidir. Kamu arazisinde yatırım yapacak kişilerin, araziye ait bilgileri yazması gerekmektedir. Bu bilgiler; arazinin adresi, mal sahibinin adı, besleme evinin yapılacağı alanın ölçüsü (metrekare), dut bahçesinin yapılacağı alanın ölçüsü (metrekare), besleme evinin yapılacağı yerin onaylı tapu fotokopisi,  dut bahçesinin yapılacağı yerin onaylı tapu fotokopisi ve besleme evinin yapılacağı binanın kapalı alan büyüklüğü (metrekare) yazılmalıdır.Başvuru süresi genelde 30 gündür. Başvurunuzu bizzat yapmalısınız. Kargo, e-posta vb. yollarla yapılan başvurular kabul edilmemektedir. Başvuru sonrasında size bir tarih ve belge numarası verecekler.

Kimler Bu Destekten Yararlanamaz?

İpek böceği yetiştiriciliği devlet desteği 2017 uygulama rehberine göre bu destekten yararlanamayacaklar şunlardır: • Kamu kurum ve kuruluşları ile ortakları (kozabirlik veya kooperatifler hariç),
 • Başka bir kamu kurum veya kuruluşundan, aynı konu üzerine faiz ve hibe desteği alanlar,
 • Takipli vergi borcu olanlar,
 • Sosyal Güvenlik Kurumu’na prim borcu olanlar,
 • Çiftçi Kayıt Sistemi’ne kayıt olmayanlar,
 • İflas edenler,
 • İşletme ile ilgili durumları mahkeme tarafından yürütülenler,
 • İşletme faaliyetlerini askıya alanlar,
 • Yüz kızartıcı suçlardan hüküm giyenler,
 • Destek yükümlülüklerini yerine getiremeyecek olanlardır.

Yukarıda belirtilenler dışındaki gerçek ve tüzel kişiliklerin başvuruları kabul etmektedir.

İpek Böcekçiliği Desteği Nasıl Yapılmaktadır?

Devlet tarafından ipek böcekçiliği yapmak isteyenlere %100 destek verilmektedir. Bu işletme desteğin 360.000 TL’yi geçmemelidir. Bu hibe ile devlet tarafından karşılananlar: • İpek böceği besleme evinin yapımı,
 • İpek böcekçiliği ekipmanlarının alımı,
 • İpek böceği maması olarak kullanılacak dut bahçesi tesisi yapımıdır.

İpek böcekçiliği desteği Bursa ve Diyarbakır illerine uygulanmaktadır. Besleme evinin 10 kullanıcılı olması gerekmektedir.

Yatırım Projesi Boyunca Yapılması Gerekenler:

Yatırımı alan kişi veya kurumun, yatırım süresi boyunca aşağıdaki uygulamaları yapması gerekmektedir.

 • Yatırımın her aşamasına ait harcama dokümanları, faturalar, sözleşmeler vb. belgeler saklanmalıdır.
 • Yatırım boyunca karşılaşılan herhangi bir sorunda İl Müdürlükleri’nin önerileri dikkate alınmalıdır.
 • Yatırım alan kurumların üzerinde “BU TESİS T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞINCA YÜRÜTÜLEN HAYVANCILIK YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ HİBE PROGRAMI KAPSAMINDA YAPTIRILMIŞTIR” yazan bir tabela asması gerekmektedir.
 • İl Müdürlükleri tarafından yapılan tüm denetimler için kolaylık sağlanmalıdır.
 • Olan kusur ve ihmallerden Bakanlık sorumlu tutulamaz.

Hangi İşlemler Devlet Desteğini Ertelemez?

Aşağıda belirtilen unsurlar projenin temel amacını değiştirmeyen unsurlar olup desteği de etkilememektedir.

 • Faaliyetlere ait yatırım tutarını etkilemeyecek küçük değişiklikler,
 • Projeye ait koordinatörü ve yöneticisinde yaşanan değişiklikler,
 • Banka hesap numarası veya banka değişiklikleri,
 • Adres ve telefon değişikliği,
 • Yatırım tutarını değiştirmeyecek biçimde olan ekipman sayısı ve birim fiyat değişiklikleri,
 • Ekipmanın bir üst modeliyle değiştirilmesi gibi unsurlar yatırımı etkilememektedir.

SORU SOR

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

YORUMLAR