Girişimcilik Destek Programı Nedir?

Girişimcilik Destek Programı Nedir? Girişimcilik destek programı; girişimcilere ve girişimci adaylarına devlet tarafından sunulan hibe desteğinden ve faizsiz kredi imkanından yararlanmak için katılımın zorunlu tutulduğu KOSGEB programıdır.KOSGEB, çalışmayan, kendi işinin sahibi olmayan ya da küçük işletme sahibi olan kişiler için girişimcilik fikirlerini destekleyerek, yeni işletmelerin ve iş alanlarının oluşmasını sağlar. Ekonomik yardım sağlayan KOSGEB, desteğini devletten alır.Ekonomik olarak devlet destekli ödeneklerin KOSGEB aracılığıyla sunulmasındaki amaç; kişilerin kendi işlerine sahip olmalarını sağlamak, bunun için yaşanabilecek ekonomik sorunların önüne geçmek, ülke ekonomisini kalkındırmak ve yeni istihdam alanları oluşturmaktır. Destekten yararlanabilmek için Girişimcilik Belgesi alınması şartı aranır. Belge, KOSGEB’in verdiği Girişimcilik Destek Programı’na katıldıktan sonra alınabilir.

Girişimcilik Destek Programı Detayları

KOSGEB aracılığıyla sunulan hibe destekleri ve faizsiz kredi imkanları, Girişimci Destek Programı’na katıldıktan sonra kişilere sunulmaktadır. Destek programına katılmadan devlet desteği alınamaz. Destek programına, işletmeciler, KOBİ’ler ve de tüm girişimci adayları katılabilir. Tüm girişimcilere Girişimcilik Destek Programı’nda sunulan imkanlar;  • Yeni girişimci destekleri
  • Uygulamalı girişimcilik eğitimleri,
  • İş planı ödülleri, olmaktadır.

Yukarıdaki imkanlardan yararlanmak için KOSGEB’in internet sitesi ya da e- devlet üzerinden başvuru yapılmalıdır. Başvuru, yeni girişimci desteği başvuru formu doldurularak gerçekleşir. Form, ön başvuru niteliğindedir. Ön başvurusu onaylanan kişiler KOSGEB yetkilileri tarafından aranarak, KOSGEB birimlerine kayıt yapılması sağlanır.

Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi Nedir?

Girişimcilik sertifikasının alınmasını ve ardından hibe ve faizsiz kredi imkanından yararlanılmasını sağlayan Girişimcilik Destek Programı’nda, uygulamalı girişimcilik eğitimi verilmektedir. Uygulamalı girişimcilik eğitiminde girişimci adayları; işletme alanları, piyasalar ve piyasa rekabeti üzerine donanımlı hale getirilir. Eğitim programı en çok 72 saat olmaktadır.72 saatlik eğitim programlarına minimum 56 saat katılım zorunludur. Zorunlu eğitim süresini doldurmayan kişiler Kosgeb Girişimcilik Sertifikası alamaz.

Uygulamalı girişimcilik eğitimi tamamlandıktan sonra hibe ve kredi fırsatlarından yararlanmak için KOSGEB birimlerine iş planı sunulması gerekmektedir. Hazırlanan iş planı, KOSGEB tarafından onaylanırsa hibe kredi desteğinden yararlanılabilir.İş planının nasıl hazırlanması gerektiği, verilen eğitim süresinde öğretilmektedir. İş planı olmadan devlet desteklerinden yararlanılamaz. Buradaki amaç ise; girişimci adayının hangi dalda iş kuracağı, kurulacak işin piyasadaki değeri ve etkisi hakkında detaylı bilgiye sahip olmak ve üretime katkı sağlayacak iş planlarına yer vermektir.

KOSGEB Destekleri Ne Kadar?

Kosgeb Girişimcilik Desteği her yıl iki farklı şekilde girişimcilere ve girişimci adaylarına sunulur. Bunlar hibe desteği ve faizsiz kredi olarak iki sınıfta verilir. Hibe desteği, geri ödemesiz olarak KOSGEB aracılığıyla devletin yeni girişimcilere sunduğu ödenektir. 50 bin TL olarak belirlenen hibe desteği;

  • Kuruluş giderleri için 2 bin TL,
  • Kuruluş aşamasında gerekli olan donanım, araç, gereç ve ekipmanlar ile kuruluştan sonraki 2 yıl içinde alınacak tüm ofis malzemeleri için 18 bin TL,
  • İşletmenin diğer masrafları için aylık 5 TL ile yılda toplam en fazla 30 bin TL, olacak şekilde kategorilere ayrılarak verilmektedir.

Sunulan diğer destek faizsiz kredi içinse bütçe 100 bin TL olarak belirlenmiştir. 50 bin TL’nin yeterli olmadığı ya da küçük işletmelerin orta ölçekli işletme haline gelmek istemesi durumlarında sunulur. Başvuru şartları hibe şartları ile aynıdır.

Faiz uygulanmadan 100 bin TL geri ödenir. KOSGEB, 50 bin TL hibe ve 100 bin TL faizsiz kredi olarak toplamda 150 bin TL’lik destekte bulunur. Ödemeler, faturalandırma yoluyla yapılır. Yani girişimci ilk etapta harcamaları kendi yapar. Her harcamasını faturalandırır. Faturaları KOSGEB’e ilettikten sonra hibe ödemesini alır.

SORU SOR

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

YORUMLAR