Devlet Mazot Desteği Nasıl Alınır?

Devlet Mazot Desteği Nasıl Alınır? Devlet mazot desteği almak için devlet tarafından belirlenmiş bölgelerde çiftçilerin üretim yapmaları ve başvuru ilan dönemlerini takip ederek destek için başvuruda bulunmaları gerekmektedir.Çiftçiler, bu program kapsamında üretim yaptıkları süre boyunca devletten mazot desteği alabilirler. Ancak devletin belirlemediği ve doğru tarım alanı olarak gösterilmeyen bölgeler için devlet mazot desteği sunmamaktadır. Mazot desteği alınabilmesi için tüm şartlar ve bölgeler ise Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından belirlenmektedir. Amaç, tarımsal üretim ve verimliliğin arttırılmasıdır.Mazot Desteği Ödemleri 2018

2018 mazot desteği ödemeleri, şubat ayı itibariyle başlatılmıştır. Özellikle Aydın ili geneli için 50 binin üzerindeki çiftçiye, 52 milyon 148 bin TL’lik mazot ve gübre desteği ödemleri Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından onaylanarak, çiftçi hesaplarına gönderilmeye başlanmıştır. 2018 yılında da diğer yıllarda olduğu gibi ödemeler Ziraat Bankası banka hesaplarına yapılmaktadır.

Tüm iller için ödemeler, 2017 yılında T.C kimlik numarasının son hanesi göre yapılmıştır. Bu yıl da diğer illerin ödemelerinde aynı yöntemin kullanılacağı ön görülmektedir. Geçen yılın ödemelerine göre de; T.C kimlik numarasının sonu 0 olanlar 31 Mart 2017 tarihinde ödemelerini almaya başlamış, T. C kimlik numarasının sonu 6 – 8 aralığında olanlar ise 14 Nisan 2017 tarihinde destek ücretlerini almışlardır.Mazot Desteği Başvurusu

Mazot desteği ödemelerinden yararlanmak için çiftçilerin birtakım yeterliliklere sahip olması gerekir. Bu yeterliliklere sahip olan çiftçiler, destek almak için bir dilekçe hazırlayıp ilgili tarım il ya da ilçe müdürlüklerine vermeleri gerekmektedir. Dilekçenin onaylanmasından sonra, çiftçiler kişisel Ziraat Bankası hesaplarından mazot desteği ödemesini alabilir.

Ödemeler, çiftçinin yapacak olduğu mazot masrafının yarısının devlet tarafından karşılanmasıyla olur. Bu sayede çiftçi, daha kolay üretim faaliyetinde bulunarak tarımsal üretime ve verimliliğe daha fazla katkı sağlar. Mazot desteği şartları olarak ilk ve en önemli şart, destekten yararlanmak isteyen çiftçinin Çiftçi Kayıt Sistemi’ne üye olmasıdır. Bu şartı taşıyan her çiftçi, başvuru dilekçesi vererek mazot desteği alabilir.Mazot Desteği Ücretleri

Sunulan destek hakkında çiftçiler en çok mazot gübre desteği ne kadar, sorusunun cevabını merak etmektedirler. Önceki yıllara göre 4 TL olarak gübre desteği dekar başına aynı kalırken, mazot desteklerinde tutar değişikliklerine gidilmiştir. Yapılan değişikliklere göre dekar başına mazot desteği;

  • Yulaf, arpa, buğday, çavdar ve tritikale için dekar başına 13 TL’lik destek 13.49 TL’ye,
  • Pamuk ve çeltik için dekar başına 36 TL’lik destek 37.36 TL’ye,
  • Yağlık soya, ayçiçeği, dane mısır ve patates için dekar başına 17 TL’lik destek 17.64 TL’ye,
  • Nohut, mercimek, aspir, kuru fasulye için dekar başına 11 TL’lik destek 11.42’ye,
  • Yem bitkileri, fındık, kuru soğan, çay, kanola ve diğer ürünler için dekar başına 9 TL’lik destek 11.42 TL’ye,
  • Nadasa bırakılan alanlar için dekar başına 5 TL’lik destek 5.19 TL’ye çıkarılmıştır.

Yukarıdaki tabloya bakıldığı zaman mazot gübre desteği dekar başına ne kadar sorusunun cevabı; dekar başına 4 TL’lik gübre desteği ile buğday, arpa, yulaf, çavdar ve tritikale için 17.49 TL olmaktadır. 4 TL gübre desteği ile birlikte yağlık soya, ayçiçeği, mısır ve patates için 21.64 TL olan destek; nohut, mercimek, kuru fasulye ve aspir içinse 15.42 olmaktadır.Gübre ve mazot desteği ile birlikte yem bitkileri, fındık, çay, kuru soğan, kanola ve diğer bitkiler için destek ise 13.34 TL olur. Nadasa bırakılan topraklar için gübre desteği sunulmadığından, sadece mazot desteği alınabilir.

SORU SOR

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

YORUMLAR