ÇKS Kayıt Nasıl Yapılır?

ÇKS Kayıt Nasıl Yapılır? Çiftçi kayıt sistemi dahilinde devlet tarafından sunulan olanaklardan yararlanmak için çiftçilerin sunulan sisteme kayıt yaptırması gerekmektedir. Sistem üzerinden kayıt ve sorgulama işlemi e – devlet uygulaması aracılığıyla çok kolay bir biçimde yapılabilir.ÇKS Kayıt Nasıl Yapılır?

E – devlet uygulamasını kullanmak için her çiftçinin e – devlet şifresine ihtiyacı vardır. E – devlet şifresi bulunmayan çiftçiler, kendilerine en yakın bir PTT şubesine giderek e – devlet şifresi alabilirler. Ardından uygulamaya giriş yaparak ÇKS’ye kayıt olabilir ya da ödenek başvurularının takibini yapabilirler.Çiftçi Kayıt Sistemine Başvurmak

Çiftçi Kayıt Sistemi 2018 yılı kayıtları 3 şekilde yapılabilir. İlk başvuru şekli, arazi sahiplerinin yapacak olduğu kayıttır. İkinci başvuru şekli ise araziyi kiralayan çiftçilerin başvuru yapmasıdır. Son kayıt şekliyse arazinin birinci derecen akrabasına ait olan kişilerin yapacak olduğu başvurudur.

Çiftçi kayıt sistemine ilk defa kaydolacak çiftçiler, ilk olarak Çks Kayıt Formu olarak geçen kimlik bilgilerinin beyan edildiği belgeyi doldurması gerekmektedir. Ardından sahip olunan ya da kiralan arazinin tapularının fotokopisi çekilmeli, belgeler bulunulan yerdeki Tapu Sicil Müdürlüğü tarafından aslına uygundur kaşesi görmelidir. Bu işlemin ardından boş C formu üzerine, ekilen arazilerin tapu bilgileri ve o yıl ekilecek ürün hakkındaki bilgiler yazılır. Yazılı belgenin, ekim yapılan arazinin bağlı olduğu muhtarlık tarafından imzalanması gerekir. Farklı araziler için ÇKS kaydı oluşturulduysa, başvuru işlemi, ikamet edilen yerde arazi olduğu takdirde ikametin bulunduğu Tarım İl – İlçe Müdürlüğü’ne yapılmalıdır. İkamet edilen yerde arazi yoksa arazinin bulunduğu Tarım – İl Müdürlüğü’ne başvuru yapılır. Arazi merkez ilçede olduğu zaman başvuru, Tarım Müdürlüğü’ne yapılmalıdır.ÇKS’ye Başvuru İçin Gerekli Evraklar

Çiftçi Kayıt Sistemi yönetmeliği gereğince aşağıda belirtilen belgelerle birlikte kayıt yaptırılması gerekmektedir. Belgeler;

  • ÇKS kaydı yaptırılmak istendiğini belirten dilekçe,
  • Kaydını güncellemek isteyen çiftçiler için ÇKS’ye kayıt olunduğunu gösteren belge,
  • Tapu Müdürlüğü’nden alınmış kayıtlarımıza uygundur şeklinde onaylı tapu fotokopisi,
  • Ekim yapılacak arazinin tapu kayıt beyanı,
  • C kimlik fotokopisi,
  • Tapu Müdürlüklerinde verilen formlar, (Çiftçi kayıt formu, tarımsal faaliyetler hakkında form, arazi bilgileri hakkında form, birinci derece akraba başvurularında kira formu, hisseli arazilerde bir kişinin tüm arazi üzerinde ekim yapacağını gösteren muvvaffakatname – 1 formu, ekim yapılacak arazi kiralıksa arazi kiralık sözleşmesi formu)
  • İlgili döner sermaye makbuzu, şeklindedir.

Çiftçi Kayıt Sistemine Kayıt Başvurusunda Dikkat Edilmesi Gerekenler

Çiftçi Belgesi için kayıt yaptırırken, tarımsal faaliyette bulunulacak arazilerde yapılacak ekim işlemlerinin doğru beyan edilmesinden ve kayıt sırasında teslim edilen belgelerin eksiksiz olmasından, başvuru yapan çiftçi sorumludur. Sayılan sebeplerden dolayı olumsuz bir durum oluştuğunda yeniden başvuru yapılması gerekir. Başvuru sırasında verilen bilgilerle uygulama alanları eşleşmediğinde cezai yaptırım uygulanmaktadır. Aynı durum internet üzerinden yapılan başvurular için de geçerli olmaktadır.Kayıt süresinde istenen tüm formlar ve belgeler, il ya da ilçe müdürlükleri tarafından teslim alınır ve her çiftçi için ayrı dosya açılır. ÇKS başvurusu internet üzerinden yapıldığı zaman çiftçi bilgileri ilgili Bakanlık’ın veri tabanında saklanmaktadır. Başvurular online olsa da tüm bilgiler, il ilçe veri tabanından alınarak doğrulanır.

Evrak yükü olmadan ve zaman kaybı yaşamadan ÇKS kaydı oluşturmak için e – devlet sistemi kullanılabilir. Yukarıda belirtilen tüm evraklar, e – devlet uygulaması içinde online olarak yer alır. Kişisel kamu bilgilerinin kayıt altına alındığı sistem üzerinden istenilen tüm belgeler temin edilebilir ve başvuru formu e – devlet üzerinden doldurularak kısa süre içinde başvuru işlemi tamamlanabilir. Kaydın onaydan geçip geçmediği de yine e – devlet üzerinden takip edilebilir.SORU SOR

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

YORUMLAR