SSK İş Göremezlik ödeneği hesaplama

SSK İş Göremezlik ödeneği hesaplama

SSK İş Göremezlik ödeneği hesaplama ve iş göremezlik ödeneği alma hakkında açıklamalı bilgiler bu sayfamızda yer almaktadır ! Hizmet akdiyle veya kendi nam ve hesabına bağımsız çalışanların iş kazası, meslek hastalığı, hastalık veya analık hakları nedeniyle çalışmaması durumunda, Kurumca yetkilendirilen hekim veya sağlık kurullarından istirahat raporu alınmış olması şartıyla sigortalıya her gün için geçici iş göremezlik ödeneği verilir.

Geçici iş göremezlik ödeneği iş kazası ve meslek hastalıkları ile analık birinci günden, hastalık hallerinde ise üçüncü günden başlamaktadır.
Geçici iş göremezlik ödeneği alınması iş kazası ve meslek hastalığı için herhangi bir süre prim bildirimi ve ödenmesi ön görülmemişken, hastalık ve analık için son bir yılda 90 gün prim bildirimi ve ödenmesi şartı aranmaktadır. İş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık hallerinde verilecek geçici iş göremezlik ödeneği, yatarak tedavilerde günlük kazancın yarısı, ayaktan tedavilerde ise üçte ikisidir.

SSK İş Göremezlik ödeneği hesaplama

SGK sitesi üzerinden girilen iş göremezlik bilgileri ve ödeme bilgilerini şifresiz Tc ile buradan ulaşabilir iş göremezlik ödemenizi öğrenebilirsiniz SGK GEÇİCİ İŞ GÖREMEZLİK ÖDEMENİZİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Rapor Parası Sorgulama
SSK rapor parası sorgulama internet üzerinden gerçekleştirilebilen bir işlemdir. SGK rapor parası sorgulama işlemi için ihtiyacını duyduğunuz tüm bilgileri SSK Gün Sorgulama ekibi olarak, bu yazımızda sizlere sunacağız. Öncelikle bunun için size vereceğimiz bağlantıya tıklayarak SSK rapor parası sorgulama sayfasına gitmelisiniz. Burada SSK rapor sorgulama işlemi için sizden bazı bilgiler istenecektir. Bu bilgileri eksiksiz bir biçimde girdiğiniz zaman sol sütunda bulunan iş görmezlik sekmesine tıklayınız. Burada SSK ya tabii olanlar 4A’ya, BAĞ-KUR lular ise 4B’yi tıklamalısınız. Raporlu olduğunuz tarihler arasında prim ikramiyenizin %50 sini ve maaşınızın 2/3’ünü alabilirsiniz. İlk gün için rapor parası verilmez. Bu atlanılan bir noktadır. Şimdi aşağıdaki bağlantıya tıklayarak rapor paranızın yatırılıp yatırılmadığını öğrenebilirsiniz.

Rapor Param Yattı mı: Öğrenmek İçin Tıklayınız!
Bir önceki yazımız olan GENEL SAĞLIK SİGORTASI | GSS başlıklı makalemizde erkek GSS, gelir tesiti ve genel sağlık sigortası hakkında bilgiler verilmektedir.

SİGORTAM YATIYORMU ÖDENİYORMU

sigortam yatıyormu ödeniyormu

SİGORTAM YATIYORMU ÖDENİYORMU

Sigortam yatıyormu ödeniyormu kontrol etmek için bu sayfamızdan yararlanabilirsiniz. Sigorta sorgulama sayfamızdaki SSK Sorgulama uygulamasını kullanarak sigorta hizmet dökümü alabilirsiniz ve ssk prim ödemeleriniz yatıyor mu kontrol edebilirsiniz. Sigorta sorgula sayfasının linkini aşağıda sizler için paylaşacağız siz sevgili ziyaretçilerimiz için faydalı bilgiler sunmak için hizmet vermekteyiz. Sizlerde bu sorgulama linkini kopyalayıp sık kullanılanlar sayfanıza eklemeniz yeterli olacaktır. İstediğiniz zaman anında erişim sağlayacaktır bu davranışınız sizin için daha kolay hizmetlerimizden yararlanmanızı sağlayacaktır.

SİGORTAM YATIYORMU ÖĞRENMENİN EN İYİ ADRESİ İÇİN TIKLAYIN…

SİGORTAM YATIYORMU
SİGORTAM YATIYORMU ÖDENİYORMU

Seyahat kartı ücretleri 2014 Memurlar için ne kadar

Seyahat kartı ücretleri 2014 Memurlar için ne kadar

Seyahat kartı ücretleri 2014 Memurlar için ne kadar

2014 yılı için belirlenen seyahat kart ücretleri açıklandı detaylar aşağıda belirtilmiştir. 6245 sayılı Harcırah Kanununun 48 inci maddesinde, memuriyet mahalli dahilinde seyyar olarak vazife gören memur ve hizmetlilere, bu Kanun kapsamına giren kurumlar tarafından işletilen taşıtlarda seyahat için fotoğraflı birer kart verileceği ve bu kartların kimlere, hangi taşıtlar için ve hangi şartlarla verileceğinin İçişleri, Maliye ve Ulaştırma Bakanlıklarınca müştereken tespit edileceği hükme bağlanmıştır.

Bu hükme uygun olarak seyahat kartlarının kimlere, hangi şartlarda verileceği ve uygulamaya ilişkin esaslar; 16, 23 ve 30 Seri No’lu Harcırah Kanunu Genel Tebliğleri ve 8/12/1995 tarihli ve B.07.0.BMK.0.17-27-48-629/32571 sayılı Genel Yazımızla belirlenmiş, İçişleri ve Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlıkları ile Bakanlığımız tarafından müştereken imzalanan ve 1/1/2014 tarihinden itibaren yürürlüğe giren protokol kapsamında, 30 Seri No’lu Tebliğde belirlenen illere (Ankara, İstanbul, İzmir, Adana, Bursa, Konya ve Gaziantep) diğer büyükşehirler de eklenmiş ve uyulması gereken hususlar yeniden belirlenmiştir.
Diğer taraftan, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu uyarınca 31/12/2005 tarihli ve 26040 3. Mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar’m 21 inci maddesinde de, “6245 sayılı Harcırah Kanununun 48 inci maddesi uyarınca İçişleri, Maliye ve Ulaştırma Bakanlıkları tarafından müştereken belirlenen esaslar çerçevesinde, seyahat kartı verilecek personel listesi, birimlerin teklifleri değerlendirilerek mali hizmetler birimi tarafından kontrol edilir. Buna ilişkin talepler yukarıda belirtilen esaslar ile Bakanlık tarafından yapılan düzenlemelere uygunluk ve bütçe ödeneğinin yeterliliği yönünden en geç üç işgünü içinde kontrol edilir. Uygun görülmeyen talepler gerekçeli bir yazıyla ilgili birime gönderilir.” hükmü yer almıştır.
Bu kapsamda, 2006 yılından itibaren seyahat kartlarına ilişkin teklifler, ilgili düzenlemeler çerçevesinde kuramların mali hizmetler birimi tarafından değerlendirilmeye başlanmış ve uygulama bu şekilde yürütülmüştür.
Buna göre, yukarıda belirtilen uygulamanın aynı şekilde devam ettirilebilmesi için seyahat kartı talebiyle ilgili tekliflerin hazırlanması ile hazırlanan tekliflerin değerlendirilmesi ve kontrol sürecine ilişkin olarak 2014 yılında uyulması gereken hususlar aşağıda belirtilmiştir.
– Seyahat kartı verilmesine ilişkin taleplere, 2013 yılma ilişkin uygun görüş yazısı ve eki onaylı seyahat kartı formunun örneği eklenecektir.
– Taleplerin hazırlanmasında, 2013 yılında uygun görülen sayılar aşılmayacaktır. Ancak, isim ve unvan değişikliği yapılabilecektir.
– Mali hizmet birimleri, seyahat kartı taleplerini, 6245 sayılı Kanun ile bu Kanuna dayanılarak Bakanlığımız tarafından yapılan düzenlemelere uygunluk ve bütçe ödeneğinin yeterliliği ile hizmetin gerekliliği yönlerinden değerlendirip kontrol edeceklerdir.
-Uygun görülen taleplere ilişkin seyahat kartı formu onaylanacak, uygun görülmeyen talepler ise gerekçeli bir yazıyla ilgili birime gönderilecektir.
– 2013 yılındaki sayının aşılmasını gerektiren zorunlu durumlarda ise, kurumun 2014 yılı bütçesinin mevcut ödeneklerinin yeterli olması ve ilave ödenek talep edilmemesi kaydıyla, mali hizmetler biriminden ek talepte bulunulabilecektir.
– Seyahat kartlarından, hafta tatili ile resmi tatil günleri hariç iş günlerinde 07.00-19.00 saatleri arasında; su, doğalgaz ve elektrik arızalarında fiilen çalışanlar ise tatil günleri dahil günün her saatinde yararlanabileceklerdir.
– İlgili mevzuatı uyarınca seyahat ücretinden muaf tutulanlara seyahat kartı verilmeyecektir.
– Seyahat kartlarına, kart sahibinin fotoğrafı yapıştırılacak; kurum adı, görev unvanı ve fiilen yapılan görev açıkça yazılacak, kartların şekli ve rengi ile diğer özellikleri taşıtı işleten ilgili kuruluşça tespit edilecektir.
– Kartların herhangi bir nedenle (emeklilik, istifa vb.) iade edilmesinin gerekli olduğu hallerde, geri kalan süreye ilişkin ücret iade edilecek veya seyahat kartı koşulları taşıyan başka bir personel adına düzenlenmek suretiyle değiştirilebilecektir.
– Birimlerce, 6245 sayılı Kanunun 48 inci maddesi kapsamında yürütülecek hizmetlerin, sözkonusu maddede sayılan unvanlara sahip memur ve hizmetliler tarafından gördürülmesine azami gayret sarf edilecektir.
– Aşağıda belirlenen bedellerden ayrı olarak, gerek kurum bütçesinden gerekse kart verilen kişiler tarafından vize, kart basım bedeli gibi adlar altında herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.
Diğer taraftan, 2014 yılı için geçerli olmak üzere seyahat kartları KDV hariç;
– Ankara, İstanbul ve İzmir büyükşehir belediye sınırları içerisinde aylık 65,70 TL,
– Diğer büyükşehir belediye sınırları içerisinde aylık 48,95 TL,
– Büyükşehir olmayan diğer illerde ise aylık 36,70 TL,
karşılığında verilecektir.
Bilgilerini ve gereğini arz/rica ederim.

AİLE VE ÇOCUK YARDIMI NE KADAR 2014 YILI İÇİN BAŞVURU YAPIN

AİLE VE ÇOCUK YARDIMI NE KADAR 2014 YILI İÇİN BAŞVURU YAPIN

AİLE VE ÇOCUK YARDIMI NE KADAR 2014 YILI İÇİN BAŞVURU YAPIN

2014 yılı için kesinleşen Aile ve çocuk yardımı ne kadar? Çocuk yardımı zammı ne kadar?, 2014 yılı için aile ve çocuk yardımı için  başvuru yapın, aile ve çocuk yardımı kimlere ödenir kimlere ödenmez, aile ve çocuk yardımı formunda ön görülen ücretler nelerdir?  Memurlara çocuk yardımı, sosyal sigortalar 2014 yardımları ne kadar? Çocuk maaşları, 2014 memur çocuk yardımı, çocuk parası almak ve SGK dan aile için ek ücret ne kadar tüm merak edilen sorularınızın yanıtı bu adreste sayfamızda yer almaktadır. Özel soru ve danışmak istediğiniz konular için yorum yapmanız yeterli olacaktır.

Prime esas kazançlardan istisna tutulacak yemek parası, çocuk zammı ve aile zammı (yardımı) tutarları;

5510 Sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine tabi sigortalıların;

– Yemek parası:

/1/2014 ila 30/6/2014 tarihleri arasında; 35,70 TL x % 6 = 2,142 TL*(Günlük)

1/7/2014 ila 31/12/2014 tarihleri arasında; 37,80 TL x % 6 = 2,27 TL (Günlük)

– Çocuk zammı:

1/1/2014 ila 30/6/2014 tarihleri arasında; 1.071 TL x % 2 = 21,42 TL (Aylık)
1/7/2014 ila 31/12/2014 tarihleri arasında; 1.134 TL x % 2 = 22,68 TL (Aylık)

– Aile zammı (yardımı):

1/1/2014 ila 30/6/2014 tarihleri arasında; 1.071 TL x % 10 = 107,1 TL (Aylık)
1/7/2013 ila 31/12/2013 tarihleri arasında; 1.134 TL x % 10 = 113,4 TL (Aylık)
tutarındaki kazançları, prime esas kazanca dahil edilmeyecektir.

TC Kimlik no ile src sorgulama

TC Kimlik no ile src sorgulama

TC Kimlik No ile SRC Sorgulama yapabilirsiniz

TC Kimlik no ile src sorgulama yapabilirsiniz bu sorgulama işleminizi İnternet’ten yapmak için gerekli sorgulama işlemi için yapmanız gerekeni bu sayfada paylaşacağız. SRC Sorgulama ve SRC belgesi sorgulama işleminizi aşağıdaki sorgulama ekranından kolaylık anında görüntüleyebilirsiniz. TC Kimlik no ile src sorgulama sayfamızdaki Sorgulama ekranına tc kimlik numaranızı yazmalısınız daha sonra Sorgula butonuna basınız ardından ekranda SRC Sorgulama işleminiz görüntülenecektir.

TC Kimlik no ile src sorgulama yapmak için Gazi Üniversitesi resmi sitesindeki “SRC Sorgulama” sayfası yoluyla “SRC Belgesi Sorgulama” işleminizi yapabilirsiniz. SRC Sorgulaması için, “SRC Sorgulama Ekranı”ndaki tüm alanları eksiksiz doldurunuz. SRC Sorgulaması için TC Kimlik No girmeniz yeterli olacaktır. SRC Sorgulama için bu sayfamızdaki sorgulamama ekranına bakınız.

SRC Belgesi Sorgulama Ekranı

SRC Belgesi Sorgulama

ÖNEMLİ NOT: Anayasanın 20. maddesinin son fıkrası uyarınca; herkes, kendisiyle ilgili kişisel verilerin korunmasını isteme hakkına sahiptir. Mesleki yeterlilik belgeleri “e-Devlet” üzerinden takip edilecektir. TC Kimlik no ile src sorgulama sayfamızdan SRC Başvurusu için gerekli evrakları ve Başvuru sonuçlarını öğrenebilirsiniz. Bu sayfa üzerinden “ubgup.gazi.edu.tr” daha detaylı bilgi alabilirsiniz.

TC Kimlik no ile src sorgulama

 

C,D,E SINIFI SÜRÜCÜ BELGESİNDEN HERHANGİ BİRİSİNE SAHİP OLMAYANLAR İSE(B SINIFI EHLİYETİ OLANLAR), 25.02.2003 TARİHİNDEN ÖNCE SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINDAN ALINMIŞ, ÇALIŞTIĞI İŞYERİ, ÜNVANI VE SÜRELERİNİN BELİRTİLDİĞİ YAZI, VEYA TÜRÜ EN AZ T2 OLAN TİCARİ TAŞIT KULLANMA BELGESİNDEN EN AZ BİRİNİ İBRAZ ETMEK ZORUNDADIRLAR.

SRC BELGESİ NEDİR?

Türkiye’nin AB mevzuatına uyum çalışmaları çerçevesinde, Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamında faaliyet gösteren gerçek veya tüzel kişiler ile bunlar tarafından istihdam edilen kişilerin Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olmaları şart koşuldu.

Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamında faaliyet gösteren firmalar için, Mesleki Yeterlilik Belgesi sahibi en az bir (ÜDY) istihdam etme zorunluluğu getirilmiştir. Ayrıca sürücülere de (SRC) Mesleki Yeterlilik Belgesi sahibi olma zorunluluğu getirilmiş bulunmaktadır.

KİMLER SRC BELGESİ ALMAK ZORUNDA?

1- Eşya taşımacılığında kullanılan her türlü kamyon, kamyonet, çekici, yarı römork, tanker v.b. araçları kullanan sürücüler,

2- İl sınırları içinde ve 100 KM ye kadar mesafedeki şehiriçi taşımalar hariç olmak üzere, yolcu taşımalarında kullanılan otobüs, minibüs, otomobil (sadece A yetki belgesi kapsamındaki) sürücüler.

KYK Burs Sorgulama

KYK Burs Sorgulama

KYK Burs Sorgulama Sistemi KYK Bursu ve Kredisi Nasıl Alınır?

KYK Burs Sorgulama sistemi sayfamızı kullanarak burs ücretlerinizi ve KYK Burs Kredisini nasıl alacağınızı kolayca öğrenebilirsiniz. KYK Burs Nedir? KYK Burs Sorgulaması nasıl yapılır? KYK Burs almak istiyorum diyenler için bu sayfamızdaki makalemizi bu konuda sizlere yardımcı olması adına hazırlamış bulunmaktayız. KYK Başvuru Sonuçları ve Yeni başburular yapmak için Lütfen Sayfanın sonundaki e-Hizmetler Ekranını Kullanın. KYK Burs için Lise eğitiminin ardından yüksek öğretime geçiş yapan öğrenciler için devlet tarafından çeşitli destekler sağlanmaktadır. KYK Burs almak Yurt imkanları  krediler, katkı payları ve burslar olmak üzere öğrencilerin daha iyi bir şekilde eğitim görmesini amaçlayan bu imkanlardan belirli şartlar dahilinde öğrenciler yararlanabilmektedir. Özellikle geri ödemesiz KYK bursları kaynakları yetersiz öğrencilerin eğitim hayatlarında büyük bir yere sahiptir.

KYK Burs Sorgulama sistemini kullanarak burs alma durumunuz var mı yok mu kolayca öğrenebilirsiniz. Günümüzde eğitim alan öğrenci kitlesine bakıldığında büyük bir kısmın KYK burs ve kredilerinden yararlandığı görülmektedir. Eğer sizler de üniversitede okuyor ya da yeni bir üniversiteye başlayacaksanız KYK kredi ve burslarına başvuruda bulunabilirsiniz.

KYK Bursu Nedir?

KYK Burs Sorgulama yapmak için öncelikle ne olduğunuz iyi anlamak gerekir. KYK (Kredi ve Yurtlar Kurumu) bursunun en önemli özelliği geri ödemesi olmamasıdır. Özellikle ailesinin maddi gücü olmayan öğrencilere için düşünülen bu yardımda önemli olan öğrencinin hem ihtiyacı olması hem de başarılı olmasıdır. Bu nedenle herkes bu bursu alamamaktadır. Bu bursun verilmesi ile ilgili düzenlenme 5102 sayılı kanunda açıklanmıştır.

KYK Bursundan Kimler Yararlanabilir?

  • Üniversite öğrenimi görüyor olmak (Açık öğretim öğrencileri için anne ve babasının vefat etmiş olması ve ya şehit ve gazi çocuğu olması şartları aranmaktadır.)
  • Milli sporcular
  • Örgün öğretimin yanında ikinci öğretim öğrenimi almak
  • Üniversitelere giriş sınavlarında ilk 100’e girmek
  • Üniversitelerde yüksek lisans eğitimi almak

KYK Burs Sorgulama sistemini kullanarak KYK Burs Ücretlerinizi ve Yukarıdaki şartları taşıyan öğrenciler için Kyk bursundan yararlanmak söz konusudur. Öyle ki eğer daha önce burs ya da kredi almışsanız bu bursu almanız söz konusu olmayacaktır. Ayrıca okulunu uzatan, belgelerde sahtekarlık yapan, hazırlık sınıfı okuyan, 1 yıl sınıfta kalan ve yabancı öğrenciler için bu burstan yararlanmak gibi bir durum bulunmamaktadır.

Bu şartlar dahilinde burs imkanından yararlanan öğrenciler hiçbir şekilde bir ücret ödemeyecek ve aldıkları bu bursların geri ödemesini yapmayacaktır. Fakat burs alan öğrenciler yine aynı kurum tarafından verilen kredi gibi imkanlardan da yararlanamayacaktır. Bu şartları taşıyan öğrenciler belirli dönemlerde başlayan burs kayıt başvurularına kayıt yaptırmaları yeterli olacaktır. Bu şartlar dahilinde olan öğrencilere bursları çıkartılacaktır.

KYK Kredisi Nedir?

Burs haricinde diğer bir maddi yardım olan kredi, burs gibi olmamakla beraber geri ödeme gerektirmektedir. Öğrenciler, öğrenim hayatları boyunca aylık olarak alacakları bu kredileri, okulları bittikten sonra ödemeye başlayacaktır.  2013 itibari ile 280 TL gibi bir aylık rakam olan kredi için isteyen pek çok öğrenci bu yardımdan yararlanabilmektedir. Her yıl çeşitli belirli miktarda artış yapılan bu krediyi geri ödeme konusunda da esnek taksitler yapılabilmektedir.

Öğrenim Kredisinden Kimler Yararlanabilir?

  • Üniversite öğrencileri
  • DGS ile yeni bir üniversiteye geçiş yapan öğrenciler
  • Yüksek lisans programlarına kayıt yaptıran öğrenciler

Bu şartları taşıyan öğrenciler kredi imkanından yararlanabilmektedir. Fakat bu noktada burs gibi imkanlardan yararlanılmaması gerekmektedir. Aksi halde kredi bağlanmayacaktır. Ya da kredi alındığı sırada burs gibi imkanlara başvuran ve kabul gören öğrencilerin yine kredilerinde sıkıntılar çıkabilmektedir.

KYK Burs Ve Kredi Hizmetlerine Nasıl Başvuru Yapılır?

KYK Burs Sorgulama
KYK Burs Sorgulama

Üniversiteye başvuracak öğrenciler için bu işlem oldukça kolaydır. Öyle ki üniversiteye giriş sınavı için başvuru yapılırken bu seçenekler de formlarda bulunmaktadır. Burs ya da kredi isteyen öğrenciler bu şıkları da işaretleyerek otomatik olarak bu imkanlara kayıt yaptırabilirler. Ayrıca bu yardımları alması kabul edilen öğrencilerin noterden onay almaları gerekecektir.

Tüm işlemlerinin tamamlanmasının ardından öğrenciler ilk ödemelerini Ziraat bankasından alabilecek, sonraki ödemelerini ise adına çıkartılan hesap kartı ile ATM’lerden alabilecektir. ATM kartları için bir şey yapmaya gerek yoktur. Krediniz onaylandıktan sonra banka tarafından adınıza kart çıkarılacaktır. İlk ödemenizi almaya gittiğinizde kartınız da sizlere sunulacaktır.

Geri Ödemeler Nasıl Yapılmaktadır?

KYK kredisi alan öğrenciler eğitimlerini tamamladıktan 2 yıl sonra geri ödemeye başlayacaktır. Kredi alındığı gibi aynı şekilde ödenebilmektedir. Gerekli prosedür 2 yıl içerisinde posta yolu ile kişilere iletilmektedir.

KYK Burs Sorgulama
KYK Burs e-Hizmetler Ekranı

 

Yaşlılar Evde bakım Aylığı alabilir

Yaşlılar Evde bakım parası

Yaşlılar Evde bakım parası ve yardım Maaşı alabilirler. Evde bakım maaşı nasıl alınır?

Yaşlılar Evde bakım parası nasıl alınır? evde bakım aylığı ne kadar? Evde Bakım Aylığı başvurusu nasıl yapılır? Sormak istediğiniz tüm sorularınızın yanıtı burada, Evde Bakım Aylık ücretleri nasıl hesaplanır ve belirlenir. Büyüklerimiz için devletimiz tarafından sağlanan evde bakım çalışması çok faydalı bir çalışmadır. Devletimiz tarafından sağlanan sosyal yardımlar sayesinde evimizde büyüklerimizi bakmak onlara yardımcı olmak için evde bakım ücreti verilmektedir. Yaşlılarımıza Evde bakım yaparken bulunduğumuz il deki sosyal yardımlar kurumundan bu talebiniz doğrultusunda Yaşlılarınıza evde bakmak için aylık ücret bağlatabilirsiniz.

Önemli Not:  Evde bakım maaşı başvurusu nereye yapılır? Evde bakım aylığı almak için yapılması gerekenler ve başvuru nereye nasıl yapılacaktır. Kısaca bilgi verelim daha önceden SHÇEK vardı artık kaldırılıp, görevleri Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na devredilmiştir. Dolayısıyla Evde Bakım Maaşı başvuruları artık Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İl Müdürlüklerine yapılmaktadır. Bilginize…

2013 için Evde Bakım Maaş ücretleri 

2013 yılında asgari ücret bedellerinin belli olmasıyla birlikte 2013 yılında alınacak evde bakım maaşı miktarlarıda belli oldu.
Buna göre;

  • 2013 yılı ilk altı ayında alınacak evde bakım maaşı miktarı: 700,58 TL
  • 2013 İkinci altı ayında alınacak evde bakım maaşı miktarı: 731,29 TL olacaktır…

Yaşlılar Evde bakım parası için Evde bakım maaşlarındaki artışa paralel olarak 2013 yılında evde bakım maaşı almak için gelir kriterleri de değişmiş oldu. Bu konuda Bakım ücreti alabilmek için kişi başı gelirin 2013 yılı ilk 6 ayı için 467.00 TL, ikinci 6 ay içinse, 487.52 TL olmuştur.

Evde bakım ücretleri 6 yıl öncesinden bu yana  devletin engellilerin bakımını gerçekleştirme politikası olarak evde engelli yakınına bakanlara verilen sosyal maddi bir haktır.  Yaşlılar Evde bakım parası için Devlet engellilerin bakımını çeşitli yatılı ve yatısız kurumlar aracılığıyla yapmak yerine bu kişilerin yakınlarına belirli bir miktarda aylık vererek engellilerin yakınları tarafından evde bakılmasına ve bakımlarının aile ortamı içinde yapılmasına salık vermektedir.

Yaşlılar Evde bakım parası

Yaşlılar Evde bakım parası almak için yapılması gerekenler Eğer bakımı gerçekleştirilen kişi yaşlı ise bu kişiye bakan bakıcıya (ilgilinin yakını) sadece yaşlıya baktığı herhangi bir evde bakım ücreti ödemesi yapılmaz. Evde bakım maaşı engellilerin bakımının gerçekleştirilmesi şartıyla verilen bir aylık olduğu için bakımı yapılan kişinin sadece yaşlı olması, engelli olmaması, bakım maaşının en temel şartı sağlanmadığından ilgilinin evde bakım maaşı almasına engeldir; fakat yaşlı olan kişi ayrıca engelli ise ve bu engelini alacağı bir özürlü sağlık kurulu raporu ile kanıtlarsa -diğer şartları da uyuyorsa- evde bakım ücretinden yararlanabilir. Bakım ücretinin temel şartları engelli sağlık kurulu raporunda “Ağır Özürlü” ibaresinin bulunması ve engellinin %50 ve üzeri oranda engele sahip olmasıdır. Bu şartlarla birlikte diğer tüm özel şartları yerine getiren kişilere yaşlarına bakılmaksızın evde bakım ücreti bağlanır.

Yaşlılar Evde bakım parası hakkında Sonuç olarak özetlemek gerekirse, yaşlılara, yatalak olsalar dahi, sadece yaşlı olduklarından dolayı evde bakım maaşı bağlanmaz. Evde bakım ücretlerinin engellilere verilen bir hak olduğu düşünüldüğünde bu haktan yararlanabilmek için engelli olmak temel şarttır. Yaşlılar yaşına bakılmaksızın engelli olduklarını kanıtlayan bir sağlık kurulu raporuna sahipseler eğer, bu kişiler de engelli statüsünde değerlendirilerek evde bakım maaşına başvuru yapabilirler. Yaşlılar Evde bakım parası almak için genel olarak sormak istediğiniz tüm konuları bize yorum yazarak bildirebilirsiniz.

Dinimizce Büyüklerimizin ve Yaşlılarımızın Önemi !

Ana-baba hakkı üzerinde Kur’ân’da ısrarla durulur. Bu konudaki âyetlerden bir kaçı şöyledir:
Her insanın vebalini, kendi nefsine bağladık, her insan yaptıklarına göre muamele görür. Nitekim kıyamet günü hesap defterini önünde açılmış bulacaktır. Şöyle deriz ona: “Defterini oku. Bugün muhasebeci olarak kendi işini görmeye kendin yetersin!” (İsra, 17/23-24)

Biz insana, annesine babasına iyi davranmasını emrettik. Zira annesi onu nice zahmetlerle karnında taşımıştır. Sütten kesilmesi de iki yıl kadar sürer. İnsana buyurduk ki: “Hem Bana, hem de annene babana şükret, unutma ki sonunda Bana döneceksiniz.” “Eğer onlar seni, şerik olduğuna dair hiçbir bilgin olmadığı şeyleri, Bana ortak saymaya zorlarlarsa sakın onlara itaat etme. Ama o durumda da kendileriyle iyi geçin, makul bir tarzda onlara sahip çık. Bana yönelen olgun insanların yolunu tut. Sonunda hepinizin dönüşü Bana olacak ve Ben işlediklerinizi tek tek size bildirip karşılığını vereceğim.” (Lokman, 31/14-15)

Not: Emeklilik hakkında sormak istediklerinizi ve ne zaman emekli olacağınızı veya Emekli maaşı öğrenme ile ilgili konumuzu okumanızı tavsiye ederiz.

GSS Borç Sorgulama

Gelir Testi Genel Sağlık sigortası

GSS Borç Sorgulama, Genel Sağlık Sigortası Gelir Testi Uygulaması Nedir?

GSS Borç Sorgulama, Kelime anlamı ile genel sağlık sigortasının baş harflerinden oluşturulmuş olarak biliyor olduğumuz bu yeni mevzuat ile ilgili olarak birçok insanın canı yanmıştır fakat bir o kadar da iyi bir çalışma olarak karşımıza çıkmaktadır. Çünkü insanların yaşamları boyunca sağlık sigortasına sahip olması sağlanıyor ve çalışmıyor olsa bile bu alanda sizlere sağlık sigortasını zorunlu olarak sağlıyor. Bu konu ile ilgili olarak eğer öğrenciyseniz on sekiz yaşını doldurduktan sonra mutlaka gelir tespiti yaptırmanız gerekmektedir, eğer gelir tespiti yaptırmazsanız var olan borcunuz asgari ücreti iki katından fazla gelir elde ediyormuş gibi ele alınarak sizi devlete borçlandırmak tadır. Bazen sistem üzerinde Giriş Yapılırken gss borç sorgulama kişi kaydı bulunamadı diye bir yanıt alınırsa ilgili bağlantı adreslerimizden bu konuda detaylı bilgi alabilirsiniz.

Gss nedir? diye merak edenler için kısa bir şekilde yaptığımız bu tanımlamanın yanı sıra sunacağımız bilgiler dahilinde Gss sorgulama işlemlerini hemen web sitemiz içeriği dahilinde yapma imkanına sahip olursunuz. Bunun için sadece TC Kimlik numaranızı biliyor olmanız yeterli olacaktır ve bu doğrultuda da rahat bir şekilde sizlerde başarılı bir şekilde sonuçlar elde edebilir ve var olan borcunuzu görüntüleme imkanına sahip olursunuz. İnternet üzerinde verilmekte olan bilgiler genel olarak gelir tespiti yaptırmadan önceki ödemeniz gereken tutar olarak yansıtılmakta olduğundan dolayı bulunduğunuz belediyenin aile ve sosyal yardımlaşma derneğine giderek gelir tespiti yaptırılması durumunda çok daha alt limitlere düşmektedir. Lakin bunun içinde belli bir süreç dahilinde tespit işlemlerinin yapılması gerekiyor.

Gss borç sorgulama işlemleri ile ilgili olarak yapacağınız sorgulamaların akabinde ise bulunduğunuz belediyenin aile ve sosyal yardımlaşma derneğine telefon ederek de var olan durumunuz ile ilgili olarak verimli bir şekilde sonuçlar elde edebilirsiniz. Bu doğrultuda da dilerseniz çok kısa bir zaman dilimi içinde başarılı bir şekilde sonuçlara sahip olursunuz. Sizlere alanında yılların vermiş olduğu bilgi birikim ve tecrübeler ile beraber sunuyor olduğumuz web sitemiz içeriği dahilinde var olan mevcut durumlar ile ilgili olarak bilgi edinebileceğiniz gibi günlük yaşantımız dahilinde bol miktarda değişikliğe uğrayan yasalar ve mevzuatlar ile beraber meydana gelebilen haberlerden de yararlanma imkanına sahip olabileceksiniz.Aynı zamanda da Gss ziraat alanında da etkili bir şekilde kullanılmaya başlanmıştır.

GSS Borç Sorgulama
GSS Borç Sorgulama

Genel Sağlık Sigortası Gelir Testi Uygulaması, Tüm Türkiye dahilinde geçtiğimiz yıldan itibaren bu alanda aktif bir şekilde çalışmalara başlanmış olması ile beraber sizlerde dilerseniz bu alanda sorgulama işlemlerini yapabilir ve var olan borcunuzun kısa bir zaman dilimi içinde ödenmesini sağlayabilirsiniz. Lakin bu gss borç sorgulama ekranında miktarında görüntülenen miktarın zamanında ödenmemesi durumunda üzerine ekstra faiz geleceği göz önünde bulundurulmalı ve bu doğrultuda da gerekli işlemlerin zamanında yapılmasını tavsiye ederiz.

GSS Borç Ödeme Ekranına Bu sayfamızdan Ulaşabilirsiniz.

http://www.nezamanemekliolurum.com/sgk.ziraatbank.com.tr

GBT Sorgulama

e Devlet GBT Sorgulama

GBT Sorgulama e-Devlet gbt ve ehliyet sorgulama işleminiz hakkında detaylı bilgi içerir. Ayrıca e devlet şifresi ile veya şifresiz gbt sorgulama yapabilirsiniz.

Tc kimlik no ile GBT Sorgula işlemini bu sayfadan kolaylıkla yapabilirsiniz.

GBT Sorgulama online GBT Bilginizi alabileceğiniz tek adres internet üzerinden GBT Sorgulama işlemleri Güvenlik Sebebiyle genelde gizli ve saklı tutulmaktadır. Buna önlem ve tedbir için e devlet şifresi almanız şart e devlet ile gbt sorgulama işlemleri genelde Hakkında yakalama ve tutuklama kararı çıkartılmış ya da yurt dışına çıkma yasağı bulunan kişilerin askerlik birliklerine teslim olması gerektiğini belirten GBT’de, herhangi bir nedenden dolayı göz altına alınan kişiler ve disiplin cezası almış olan kimselerin bilgileri yoktur.

Genel Bilgi Taraması(“GBT Sorgulama“) kapsamında yalnızca suç kayıtları bulunmaktadır. Herhangi bir trafik çevirmesinde ya da polis sorgusunda, herhangi bir suçu ya da tutuklama kararı bulunan kimseler GBT taramasında ortaya çıkmaktadır. Polis ve jandarmanın aynı sistem altında tuttuğu kayıtlar olan GBT kararı ile bir insanın emniyete götürülmesi için, kişinin mahkemelerce yakalama kararı çıkmış olması gerekmektedir. Herhangi bir dava ya da tutuklama kararınız varsa, polis çevirmesinde GBT aracılığı ile bu tutuklama kararı ortaya çıkacaktır.

Siz de, hakkınızda herhangi bir dava açılıp açılmadığını, ya da bir olaydan dolayı yakalama kararı çıkıp çıkmadığını, sabıka kaydınızı kısacası GBT ‘de çıkabilecek tüm uygulamaları e-devlet şifresi yardımı ile, internet üzerinden öğrenebilirsiniz. Herhangi bir PTT şubesinden 2 TL karşılığında alabileceğiniz e-devlet şifreniz yardımı ile, karakol, mahkeme ve devlet dairelerini dolaşmak ve saatlerce beklemek zorunda kalmadan, sabıka kaydınıza ulaşabilir ve GBT sorgulamanızı yapabilirsiniz.

Polis ya da jandarmadan herhangi bir yakalama kararınız olup olmadığını merak ediyorsanız, size özel e-devlet şifreniz ile sadece birkaç saniye içinde tüm GBT bilgilerinize ulaşabilirsiniz.

Başbakanlık, vatandaşın Genel Bilgi Toplama (GBT) kayıtlarına ulaşabilmesini sağlayacak emsal bir karara imza attı.

Avukatı aracılığıyla emniyete başvurarak GBT kaydının olup olmadığı soran bir kişinin geri çevrilmesiyle başladı.

BAŞBAKANLIK önemli bir karara imza atarak, isteyenin Emniyet ve Jandarma’nın kullandığı Genel Bilgi Toplama (GBT) kayıtlarına ulaşabilmesinin yolunu açtı. GBT kayıtlarını “şeffaflaştıran” bu süreç, avukatı aracılığıyla emniyete başvurarak hakkında GBT kaydı olup olmadığını soran bir vatandaşın talebinin reddedilmesiyle başladı.

Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü’nce bu talebi, “Bilgi Toplama Yönergesinin 16/c-6” maddesi uyarınca geri çevrilen vatandaş, konuyu Başbakanlık Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu’na taşıdı. Kurul da ocak ayında aldığı ve kamuoyu ile yeni paylaştığı kararında, bilgi edinme yasasının, “Kurum ve kuruluşlar, bu Kanunda yer alan istisnalar dışındaki her türlü bilgi veya belgeyi başvuranların yararlanmasına sunmak ve bilgi edinme başvurularını etkin, süratli ve doğru sonuçlandırmak üzere, gerekli idarî ve teknik tedbirleri almakla yükümlüdürler” ve “Başvurunun reddedilmesi hâlinde bu kararın gerekçesi ve buna karşı başvuru yolları belirtilir” hükümlerini anımsattı. Kurul, ardından da şu gerekçelerle GBT kaydına erişim yolunu açtı:

Erişime açılmalı

“Anılan kurumca verilen cevapta ise yukarıda bahsi geçen mevzuata uyulmadığı, bir yönerge hükmünden bahisle Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında yapılan bir başvurunun reddedilemeyeceği tespitiyle başvuru sahibince itiraza konu bilgi talebinin müvekkili hakkındaki kayıtlı bir bilgi talebi olduğu ve iş bu talebin de 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununun istisna hükümleri kapsamında olmadığı değerlendirildiğinden başvuru sahibinin erişimine sunulması gerektiğinin; Beşiktaş Kaymakamlığı İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bildirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.”

Emsal olarak gösterip emniyet müdürlüğüne başvurulabilir

Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu’nun “emsal” niteliğindeki kararları bütün kurumlar için bağlayıcı özellik taşıyor.  Bilgi Edinme Yasası, kararların gereğini yerine getirmeyenler için yaptırım da öngörüyor. Kurulun GBT kayıtlarına erişim yolunu açan kararı da aynı şekilde bütün güvenlik birimleri için “emsal” niteliği içeriyor. Buna göre, GBT kayıtlarına ulaşmak isteyenler, kurulun ( www.bedk.gov.tr ) adresli resmi internet sitesinde yer alan 27 Ocak 2012 tarihli ve 2012/83 sayılı bu kararını emsal göstererek emniyet müdürlüklerine başvurabilecek. Emniyet müdürlüklerinin de bu karar uyarınca vatandaşların bu başvurularını olumlu karşılık vermesi gerekiyor.